Home

 1 -  ANDRESEN, Sophia de Mello Breyner
"[Carta de Setembro de 1944 (para Miguel Torga)]" / Sophia de Mello Breyner Andresen. In: Cinco cartas inéditas para Miguel Torga / Carlos Mendes de Sousa. Documento, n.º 197, Jan. 2018.
Assuntos · Registo completo

© Fundação Calouste Gulbenkian, 2006-2019