Ficheiro de texto · Imprimir · Fechar
GARCÍA, Xosé Lois
"[Recensão crítica a 'O Canto da Terra', de Xavier Seoane]" / Xosé Lois García. In: Revista Colóquio/Letras. Recensões Críticas, n.º 101, Jan. 1988, p. 140.

© Fundação Calouste Gulbenkian, 2006