Home
Academia Galega (1) · Akal Ediciones (1) · Algalia (1) · Anxel Casal (1) · Castrelos (1) · Ciencia Nueva (1) · Consello da Cultura Galega (1) · Deputación de Pontevedra (1) · Ediciones Galicia (1) · Ediciones Júcar (1) · Ediciones Libertarias (1) · Edicións do Cumio (1) · Edicións Espiral Maior (1) · Edicións Monterrey (1) · Edicións Xerais de Galicia (1) · Ediciós do Castro (1) · Editorial Céltiga (1) · Editorial Nós (1) · Emecé Editores (1) · Fondo de Cultura Económica (1) · Fundación Caixa Galicia (1) · Galaxia (1) · Minerva (1) · Prémio Literário Esquío (1) · Prémio Literário O Facho (1) · Sociedade Económica de Santiago (1) · Sotelo Blanco (1) · Taurus Ediciones (1) · Xistral (1)
[-] Fechar
Áreas Literatura Galega (1)
Géneros Poesia (1) · Ensaio (1)
Séculos Séc. XX (1)
Autores/Obras Estudadas em Língua Portuguesa  
Autores/Obras Estudadas em Língua Estrangeira  
Dados Literários nacionalismo galego (1) · marxismo (1) · geração de 27 (Espanha) (1)
Dados Literários Portugueses  
Dados Históricos, Sociais e Políticos Galiza (1) · Franquismo (Espanha) (1) · Buenos Aires (1)
Dados Artísticos  
Dados de Análise Textual cultura (1) · crítica literária (1) · colecção de poesia (1)
Autores/Obras Citadas de Língua Portuguesa  
Autores/Obras Citadas de Língua Estrangeira Alonso Montero, Xesús — Manifestos en verso en favor da poesía civil dos primeiros tempos da posguerra na Galicia da terre e na Galicia emigrante (1) · Alonso Montero, Xesús — Curriculum e bibliografia (1) · Alonso Montero, Xesús (1)
Periódicos Citados de Língua Portuguesa Mealibra — Viana do Castelo (1) · Colóquio/Letras — Lisboa (1)
Periódicos Citados de Língua Estrangeira Galeuzka — Buenos Aires (1) · Dorna — Santiago de Compostela (1) · Boletín galego de literatura — Santiago de Compostela (1)

© Fundação Calouste Gulbenkian, 2006-2020