Home
Antonio, Manuel (2) · Avilés de Taramancos, Antón (2) · Carballo Calero, Ricardo (2) · Castelao, Alfonso (2) · Castro, Rosalía de (2) · Cunqueiro, Álvaro (2) · Ferreiro, Celso Emilio (2) · Ferreiro, Celso Emilio — Longa noite de pedra (2) · Forcadela, Manuel (2) · Franco Grande, Xosé Luís (2) · Graña, Bernardino (2) · Iglesia Alvariño, Aquilino (2) · López-Casanova, Arcadio (2) · Lorenzo Varela, Xesús (2) · Losada, Basilio (2) · María, Manuel (2) · Méndez Ferrín, Xosé Luís (2) · Méndez Ferrín, Xosé Luís — Con pólvora e magnolias (2) · Moreiras, Eduardo (2) · Neira Vilas, Xosé (2) · Pimentel, Luís (2) · Pozo Garza, Luz (2) · Seoane López, Luís (2) · Seoane López, Luís — Fardel de eisilado (2) · Torres, Xohana (2)
[-] Fechar
Áreas Literatura Galega (2)
Géneros Poesia (2) · Teatro (1) · Ensaio (1)
Séculos Séc. XX (2)
Autores/Obras Estudadas em Língua Portuguesa  
Autores/Obras Estudadas em Língua Estrangeira  
Dados Literários geração de 1936 (Galiza) (1) · geração de 1922 (Espanha) (1) · geração das Festas Minesvais (Espanha) (1)
Dados Literários Portugueses  
Dados Históricos, Sociais e Políticos Buenos Aires (2) · Franquismo (Espanha) (2) · Galiza (2)
Dados Artísticos Compañía Gallega Maruja Villanueva — teatro (1) · Compañía Boga-Tacholas — teatro (1) · Antroido — teatro (1)
Dados de Análise Textual cultura (2) · discurso (2) · emigração (2)
Autores/Obras Citadas de Língua Portuguesa  
Periódicos Citados de Língua Portuguesa Mealibra — Viana do Castelo (1) · Colóquio/Letras — Lisboa (1)
Periódicos Citados de Língua Estrangeira Grial — Vigo (2) · Aturuxo — Ferrol (1) · Atlántida — A Corunha (1)
Instituições Mencionadas Ediciones Galicia (2) · Edicións Xerais de Galicia (2) · Ediciós do Castro (2)

© Fundação Calouste Gulbenkian, 2006-2020