Home
Álvarez Torneiro, Manuel (2) · Antonio, Manuel (2) · Avilés de Taramancos, Antón (2) · Barros, Tomás (2) · Carballo Calero, Ricardo (2) · Casas, Augusto (2) · Cunqueiro, Álvaro (2) · Franco Grande, Xosé Luís (2) · García-Bodaño, Salvador (2) · González Garcés, Miguel (2) · Graña, Bernardino (3) · Iglesia Alvariño, Aquilino (2) · López-Casanova, Arcadio — Mesteres (2) · Lorenzo Varela, Xesús (2) · Méndez Ferrín, Xosé Luís (3) · Méndez Ferrín, Xosé Luís — Con pólvora e magnolias (2) · Moreno Márquez, María Victoria (2) · Neira Vilas, Xosé (3) · Novoneyra, Uxío (3) · Pimentel, Luís (2) · Pita, Emilio (2) · Pozo Garza, Luz (2) · Seoane López, Luís (2) · Tarrío Varela, Anxo (2)
[-] Fechar
Áreas Literatura Galega (3)
Géneros Poesia (1) · Lit. Infanto-juvenil (1) · Ensaio (1)
Séculos Séc. XX (3)
Autores/Obras Estudadas em Língua Portuguesa Fernández del Riego, Francisco — Antoloxia de poesia galega do posmodernismo aos novos (1) · Fernández del Riego, Francisco (1)
Autores/Obras Estudadas em Língua Estrangeira  
Dados Literários geração Nós (Galiza) (1) · geração do pós-guerra (Galiza) (1) · geração de 27 (Espanha) (1)
Dados Literários Portugueses  
Dados Históricos, Sociais e Políticos Galiza (3) · Franquismo (Espanha) (1) · Castela (1)
Dados Artísticos  
Dados de Análise Textual antologia (2) · cultura (2) · editora (2)
Autores/Obras Citadas de Língua Portuguesa  
Periódicos Citados de Língua Portuguesa Mealibra — Viana do Castelo (1) · Colóquio/Letras — Lisboa (1)
Periódicos Citados de Língua Estrangeira Galeuzka — Buenos Aires (1) · Dorna — Santiago de Compostela (1) · Boletín galego de literatura — Santiago de Compostela (1)
Instituições Mencionadas Edicións Xerais de Galicia (2) · Galaxia (2) · Antonio Ubago, editor (1)

© Fundação Calouste Gulbenkian, 2006-2020