Home
[-] Fechar
Áreas Literatura Galega (1)
Géneros Poesia (1) · Ensaio (1)
Séculos Séc. XX (1)
Autores/Obras Estudadas em Língua Portuguesa  
Autores/Obras Estudadas em Língua Estrangeira  
Dados Literários nacionalismo galego (1) · marxismo (1) · geração de 27 (Espanha) (1)
Dados Literários Portugueses  
Dados Históricos, Sociais e Políticos Galiza (1) · Franquismo (Espanha) (1) · Buenos Aires (1)
Dados Artísticos  
Autores/Obras Citadas de Língua Portuguesa  
Autores/Obras Citadas de Língua Estrangeira Alén (1) Alonso Montero, Xesús (1) Alonso Montero, Xesús — Curriculum e bibliografia (1) Alonso Montero, Xesús — Manifestos en verso en favor da poesía civil dos primeiros tempos da posguerra na Galicia da terre e na Galicia emigrante (1) Alonso Montero, Xesús — Realismo y conciencia crítica en la literatura gallega (1) Alonso, Dámaso (1) Álvarez Cáccamo, Xosé Maria (1) Álvarez Cáccamo, Xosé María — «Tradición e ruptura na poesía galega do século XX» (1) Álvarez Cáccamo, Xosé María — Galeuzka (1) Álvarez Cáccamo, Xosé María — Tristura e paixón en Compostela (1) Álvarez Torneiro, Manuel (1) Añón Paz, Francisco (1) Antonio, Manuel (1) Antonio, Manuel — Poesías (1) Avilés de Taramancos, Antón (1) Barros, Tomás (1) Cabrera, María Dolores (1) Cabrera, María Dolores — «A empresa editorial e o mundo do libro» (1) Carballo Calero, Ricardo (1) Casal, Ánxel (1) Casas, Augusto (1) Castelao, Alfonso (1) Castro, Rosalía de (1) Cernuda, Luis (1) Cravo fondo (1) Cuadrado, Arturo (1) Cunqueiro, Álvaro (1) Curtius, Ernst Robert (1) Curtius, Ernst Robert — Literatura europea y Edad Media Latina (1) Diego, Gerardo (1) Dieste, E. (1) Dieste, E. — A Gaita a falare, Lembranzas e maldicións (pról.) (1) Domínguez Rey, Antonio (1) Domínguez Rey, Antonio — «Última poesía gallega» (1) Éluard, Paul (1) Fernán-Vello, Miguel Anxo (1) Ferreiro, Celso Emilio (1) Ferreiro, Celso Emilio — Longa noite de pedra (1) Fonte, Ramiro (1) Forcadela, Manuel (1) Franco Grande, Xosé Luís (1) García Sabell, D. (1) García Sabell, D. — Poesías (ed. e notas) (1) Garcia, Xosé Lois (1) Garcia, Xosé Lois — Escolma da poesía galega 1976-1984 (org.) (1) García-Bodaño, Salvador (1) González Garcés, Miguel (1) Gramsci, Antonio (1) Graña, Bernardino (1) Guillén, Jorge (1) Iglesia Alvariño, Aquilino (1) Informe da comunicación en Galicia (1) Lechner, J. (1) Lechner, J. — El Compromiso en la poesía española del siglo XX (1) Loia (1) López-Casanova, Arcadio (1) López-Casanova, Arcadio — Mesteres (1) Lorenzo Baleirón, Eusebio (1) Lorenzo Varela, Xesús (1) Lorenzo Varela, Xesús — Lonxe (1) Losada, Basilio (1) Losada, Basilio — Poesía gallega de hoy - Antología (pról.) (1) Lukács, Gyorgy (1) Mao Tse Tung (1) María, Manuel (1) Marx, Karl (1) Mato Fondo, Miguel A. (1) Mato Fondo, Miguel A. — A mazá e a cinza (A poesía galega após 1976) (1) Mato, Miguel (1) Méndez Ferrín, Xosé Luís (1) Méndez Ferrín, Xosé Luís — Con pólvora e magnolias (1) Molina, César Antonio (1) Molina, César Antonio — Antología de la poesía gallega contemporánea (org.) (1) Monteagudo Romero, H. (1) Monteagudo Romero, H. — «Dez anos de poesía galega» (1) Moreiras, Eduardo (1) Moreno Márquez, María Victoria (1) Moreno Márquez, María Victoria — Los novísimos de la poesía gallega (org.) (1) Murguía, Manuel (1) Neira Vilas, Xosé (1) Neira Vilas, Xosé — Dende lonxe (1) Novoneyra, Uxío (1) Pallarés, Pilar (1) Pallarés, Pilar — Entre lusco e fusco (1) Pallarés, Pilar — Sétima soidade (1) Pena, Xosé Ramón (1) Pimentel, Luís (1) Piñeiro, Ramón (1) Piñeiro, Ramón — Ollada no futuro (1) Pozo Garza, Luz (1) Rey Baltar, Ramón (1) Rey Baltar, Ramón — A Gaita a falare, Lembranzas e maldicións (1) Rivas, Manolo (1) Rodríguez Baixeras, Antonio (1) Rodríguez Fer, Claudio (1) Rodríguez Fer, Claudio — «Sempre en Santiago» (1) Rodríguez Fer, Claudio — Poemas de amor sen morte (1) Rodríguez Fer, Claudio — Poesía galega. Crítica e metodoloxía (1) Rodríguez Gomez, Luciano (1) Rodríguez Gomez, Luciano — Desde a palabra, doce voces (1) Rompente (1) Salinas Portugal, F. (1) Salinas Portugal, F. — «Umha aproximaçom á poesia galega» (1) Salinas Rodríguez, Galo (1) Salinas, Pedro (1) Salinas, Pedro — Literatura española. Siglo XX (1) Sánchez Iglesias, Cesáreo (1) Sánchez Iglesias, Cesáreo — Silencios e conversas de inverno (1) Santamarina, Antón (1) Santamarina, Antón — Pra unha terra apremiada (1) Sartre, Jean-Paul (1) Seoane López, Luís (1) Seoane López, Luís — Fardel de eisilado (1) Seoane, Xavier (1) Seoane, Xavier — A caluga do paxaro (1) Steiner, George (1) Steiner, George — Lenguage y silencio: ensayos sobre la literatura, el lenguage y lo inhumano (1) Tarrío Varela, Anxo (1) Tarrío Varela, Anxo — Literatura gallega (1) Torres, Xohana (1) Trotsky, Lev (1) Valcárel, Xesús Manuel (1) Valcárel, Xesús Manuel — O Sol entre os dedos (1) Valéry, Paul (1) Vázquez, Pura (1) Vilanova, Manuel (1) Vilanova, Manuel — E direi-vos eu do mister das cobras (1) Villar Ponte, Antón (1) Villar Ponte, Antón — Pensamento e sementeira (1)
Periódicos Citados de Língua Portuguesa Mealibra — Viana do Castelo (1) · Colóquio/Letras — Lisboa (1)
Periódicos Citados de Língua Estrangeira Galeuzka — Buenos Aires (1) · Dorna — Santiago de Compostela (1) · Boletín galego de literatura — Santiago de Compostela (1)
Instituições Mencionadas Antonio Ubago, editor (1) · Algalia (1) · Akal Ediciones (1)

© Fundação Calouste Gulbenkian, 2006-2021