Home
Alén (1) · Alonso Montero, Xesús (1) · Alonso Montero, Xesús — Curriculum e bibliografia (1) · Alonso Montero, Xesús — Manifestos en verso en favor da poesía civil dos primeiros tempos da posguerra na Galicia da terre e na Galicia emigrante (1) · Alonso Montero, Xesús — Realismo y conciencia crítica en la literatura gallega (1) · Alonso, Dámaso (1) · Álvarez Cáccamo, Xosé Maria (1) · Álvarez Cáccamo, Xosé María — «Tradición e ruptura na poesía galega do século XX» (1) · Álvarez Cáccamo, Xosé María — Tristura e paixón en Compostela (1) · Álvarez Torneiro, Manuel (1) · Añón Paz, Francisco (1) · Antonio, Manuel (1) · Antonio, Manuel — Poesías (1) · Barros, Tomás (1) · Cabrera, María Dolores (1) · Cabrera, María Dolores — «A empresa editorial e o mundo do libro» (1) · Carballo Calero, Ricardo (1) · Casal, Ánxel (1) · Casas, Augusto (1) · Castelao, Alfonso (1) · Castro, Rosalía de (1) · Cernuda, Luis (1) · Cravo fondo (1) · Cuadrado, Arturo (1) · Cunqueiro, Álvaro (1) · Curtius, Ernst Robert (1) · Curtius, Ernst Robert — Literatura europea y Edad Media Latina (1) · Diego, Gerardo (1) · Dieste, E. (1) · Dieste, E. — A Gaita a falare, Lembranzas e maldicións (pról.) (1) · Domínguez Rey, Antonio (1) · Domínguez Rey, Antonio — «Última poesía gallega» (1) · Éluard, Paul (1) · Fernán-Vello, Miguel Anxo (1) · Ferreiro, Celso Emilio (1) · Ferreiro, Celso Emilio — Longa noite de pedra (1) · Fonte, Ramiro (1) · Forcadela, Manuel (1) · Franco Grande, Xosé Luís (1) · García Sabell, D. (1) · García Sabell, D. — Poesías (ed. e notas) (1) · Garcia, Xosé Lois (1) · Garcia, Xosé Lois — Escolma da poesía galega 1976-1984 (org.) (1) · García-Bodaño, Salvador (1) · González Garcés, Miguel (1) · Gramsci, Antonio (1) · Graña, Bernardino (1) · Guillén, Jorge (1) · Iglesia Alvariño, Aquilino (1) · Informe da comunicación en Galicia (1) · Lechner, J. (1) · Lechner, J. — El Compromiso en la poesía española del siglo XX (1) · Loia (1) · López-Casanova, Arcadio (1) · López-Casanova, Arcadio — Mesteres (1) · Lorenzo Baleirón, Eusebio (1) · Lorenzo Varela, Xesús (1) · Lorenzo Varela, Xesús — Lonxe (1) · Losada, Basilio (1) · Losada, Basilio — Poesía gallega de hoy - Antología (pról.) (1) · Lukács, Gyorgy (1) · Mao Tse Tung (1) · María, Manuel (1) · Marx, Karl (1) · Mato Fondo, Miguel A. (1) · Mato Fondo, Miguel A. — A mazá e a cinza (A poesía galega após 1976) (1) · Mato, Miguel (1) · Méndez Ferrín, Xosé Luís (1) · Méndez Ferrín, Xosé Luís — Con pólvora e magnolias (1) · Molina, César Antonio (1) · Molina, César Antonio — Antología de la poesía gallega contemporánea (org.) (1) · Monteagudo Romero, H. (1) · Monteagudo Romero, H. — «Dez anos de poesía galega» (1) · Moreiras, Eduardo (1) · Moreno Márquez, María Victoria (1) · Moreno Márquez, María Victoria — Los novísimos de la poesía gallega (org.) (1) · Murguía, Manuel (1) · Neira Vilas, Xosé (1) · Neira Vilas, Xosé — Dende lonxe (1) · Novoneyra, Uxío (1) · Pallarés, Pilar (1) · Pallarés, Pilar — Entre lusco e fusco (1) · Pallarés, Pilar — Sétima soidade (1) · Pena, Xosé Ramón (1) · Pimentel, Luís (1) · Piñeiro, Ramón (1) · Piñeiro, Ramón — Ollada no futuro (1) · Pozo Garza, Luz (1) · Rey Baltar, Ramón (1) · Rey Baltar, Ramón — A Gaita a falare, Lembranzas e maldicións (1) · Rivas, Manolo (1) · Rodríguez Baixeras, Antonio (1) · Rodríguez Fer, Claudio (1) · Rodríguez Fer, Claudio — «Sempre en Santiago» (1) · Rodríguez Fer, Claudio — Poemas de amor sen morte (1) · Rodríguez Fer, Claudio — Poesía galega. Crítica e metodoloxía (1) · Rodríguez Gomez, Luciano (1) · Rodríguez Gomez, Luciano — Desde a palabra, doce voces (1) · Rompente (1) · Salinas Portugal, F. (1) · Salinas Portugal, F. — «Umha aproximaçom á poesia galega» (1) · Salinas Rodríguez, Galo (1) · Salinas, Pedro (1) · Salinas, Pedro — Literatura española. Siglo XX (1) · Sánchez Iglesias, Cesáreo (1) · Sánchez Iglesias, Cesáreo — Silencios e conversas de inverno (1) · Santamarina, Antón (1) · Santamarina, Antón — Pra unha terra apremiada (1) · Sartre, Jean-Paul (1) · Seoane López, Luís (1) · Seoane López, Luís — Fardel de eisilado (1) · Seoane, Xavier (1) · Seoane, Xavier — A caluga do paxaro (1) · Steiner, George (1) · Steiner, George — Lenguage y silencio: ensayos sobre la literatura, el lenguage y lo inhumano (1) · Tarrío Varela, Anxo (1) · Tarrío Varela, Anxo — Literatura gallega (1) · Torres, Xohana (1) · Trotsky, Lev (1) · Valcárel, Xesús Manuel (1) · Valcárel, Xesús Manuel — O Sol entre os dedos (1) · Valéry, Paul (1) · Vázquez, Pura (1) · Vilanova, Manuel (1) · Vilanova, Manuel — E direi-vos eu do mister das cobras (1) · Villar Ponte, Antón — Pensamento e sementeira (1)
[-] Fechar
Áreas Literatura Galega (1)
Géneros Poesia (1) · Ensaio (1)
Séculos Séc. XX (1)
Autores/Obras Estudadas em Língua Portuguesa  
Autores/Obras Estudadas em Língua Estrangeira  
Dados Literários nacionalismo galego (1) · marxismo (1) · geração de 27 (Espanha) (1)
Dados Literários Portugueses  
Dados Históricos, Sociais e Políticos Galiza (1) · Franquismo (Espanha) (1) · Buenos Aires (1)
Dados Artísticos  
Dados de Análise Textual cultura (1) · crítica literária (1) · colecção de poesia (1)
Autores/Obras Citadas de Língua Portuguesa  
Periódicos Citados de Língua Portuguesa Mealibra — Viana do Castelo (1) · Colóquio/Letras — Lisboa (1)
Periódicos Citados de Língua Estrangeira A Nosa Terra — A Corunha (1) Boletín galego de literatura — Santiago de Compostela (1) Dorna — Santiago de Compostela (1) Galeuzka — Buenos Aires (1) Grial — Vigo (1) Índice Literario — Madrid (1) Nordés — A Corunha (1) Olisbos — Santiago de Compostela (1) Resol — A Corunha (1) Revista de Galicia — A Corunha (1) Zurgai — Bilbau (1)
Instituições Mencionadas Antonio Ubago, editor (1) · Algalia (1) · Akal Ediciones (1)

© Fundação Calouste Gulbenkian, 2006-2020