Home

 

Dados de Análise Textual: =EXILIO e =GALEGUISMO
Foram encontrados 2 registos

Aceder à cópia digital -  AXEITOS, X. L.
"A poesía galega nos últimos trinta anos" / X. L. Axeitos. In: Revista Colóquio/Letras. Ensaio, n.º 137/138, Jul. 1995, p. 163-176.
Resumo · Assuntos · Ilustrações · Registo completo
Aceder à cópia digital -  GONZÁLEZ GÓMEZ, Xesús
"[Recensão crítica a 'Eduardo Blanco-Amor (biografía), diante dun xuíz ausente', de Gonzalo Allegue]" / Xesús González Gómez. In: Revista Colóquio/Letras. Recensões Críticas, n.º 137/138, Jul. 1995, p. 257-259.
Assuntos · Registo completo

© Fundação Calouste Gulbenkian, 2006-2021