Home

 

Autores/Obras Citadas de Língua Estrangeira: =CARBALLO CALERO, RICARDO e =RODRIGUEZ FER, CLAUDIO
Foram encontrados 3 registos

Aceder ΰ cσpia digital -  AXEITOS, X. L.
"A poesνa galega nos ϊltimos trinta anos" / X. L. Axeitos. In: Revista Colóquio/Letras. Ensaio, n.º 137/138, Jul. 1995, p. 163-176.
Resumo · Assuntos · Ilustraηυes · Registo completo
Aceder ΰ cσpia digital -  RODRÍGUEZ FER, Claudio
"Castelao, artista e polνtico que fixo literatura" / Claudio Rodrνguez Fer. In: Revista Colóquio/Letras. Ensaio, n.º 137/138, Jul. 1995, p. 115-132.
Resumo · Assuntos · Ilustraηυes · Registo completo
Aceder ΰ cσpia digital -  TARRÍO VARELA, Anxo
"A crνtica literαria" / Anxo Tarrνo Varela. In: Revista Colóquio/Letras. Notas e Comentários, n.º 137/138, Jul. 1995, p. 212-215.
Resumo · Assuntos · Registo completo

© Fundação Calouste Gulbenkian, 2006-2019