Home

 

Autores/Obras Citadas de Língua Estrangeira: =CARBALLO CALERO, RICARDO
Foram encontrados 18 registos

Aceder à cópia digital -  ÁLVAREZ, Eloísa
"[Recensão crítica a 'Literatura Gallega, in José María Borque, Historia de las Literaturas Hispánicas no Castellanas', de Pilar Vázquez Cuesta]" / Eloísa Álvarez. In: Revista Colóquio/Letras. Recensões Críticas, n.º 67, Maio 1982, p. 106-107.
Assuntos · Registo completo
Aceder à cópia digital -  AXEITOS, X. L.
"A poesía galega nos últimos trinta anos" / X. L. Axeitos. In: Revista Colóquio/Letras. Ensaio, n.º 137/138, Jul. 1995, p. 163-176.
Resumo · Assuntos · Ilustrações · Registo completo
Aceder à cópia digital -  BLANCO, Carmen
"[Recensão crítica a 'La Protesta di Rosalia', de Luigi Fiorentino]" / Carmen Blanco. In: Revista Colóquio/Letras. Recensões Críticas, n.º 58, Nov. 1980, p. 104-105.
Assuntos · Ilustrações · Registo completo
Aceder à cópia digital -  ESTEVES, Juvenal
"Alfredo Guisado : arte e cidadania" / Juvenal Esteves. In: Revista Colóquio/Letras. Notas e Comentários, n.º 121/122, Jul. 1991, p. 210-217.
Assuntos · Ilustrações · Registo completo
Aceder à cópia digital -  GONZÁLEZ, Helena ; VILAVEDRA, Dolores
"Contra o vento e marea : a recuperación do discurso literario na posguerra" / Helena González, Dolores Vilavedra. In: Revista Colóquio/Letras. Ensaio, n.º 137/138, Jul. 1995, p. 149-161.
Resumo · Assuntos · Ilustrações · Registo completo
Aceder à cópia digital -  LOSADA, Basilio
"[Recensão crítica a 'A Esmorga', de Eduardo Blanco-Amor]" / Basilio Losada. In: Revista Colóquio/Letras. Recensões Críticas, n.º 3, Set. 1971, p. 93.
Assuntos · Registo completo
Aceder à cópia digital -  MONTEAGUDO, Henrique
"Na procura da «Recendente Pantera» : os escritores galegos e a construcción da lingua literaria" / Henrique Monteagudo. In: Revista Colóquio/Letras. Ensaio, n.º 137/138, Jul. 1995, p. 51-64.
Resumo · Assuntos · Ilustrações · Registo completo
Aceder à cópia digital -  PICCHIO, Luciana Stegagno
"Os estudos galego-portugueses de Rodrigues Lapa [crítica a 'Estudos Galego-Portugueses', de Manuel Rodrigues Lapa]" / Luciana Stegagno Picchio. In: Revista Colóquio/Letras. Notas e Comentários, n.º 52, Nov. 1979, p. 71-73.
Assuntos · Registo completo
Aceder à cópia digital -  QUIROGA, J. Carlos
"[Recensão crítica a 'Scórpio', de Ricardo Carballo Calero]" / J. Carlos Quiroga. In: Revista Colóquio/Letras. Recensões Críticas, n.º 102, Mar. 1988, p. 137-139.
Assuntos · Registo completo
Aceder à cópia digital -  RODRÍGUEZ FER, Claudio
"[Recensão crítica a 'Revista NÓS', de AA. VV.]" / Claudio Rodríguez Fer. In: Revista Colóquio/Letras. Recensões Críticas, n.º 60, Mar. 1981, p. 101-102.
Assuntos · Registo completo
Aceder à cópia digital -  RODRÍGUEZ FER, Claudio
"[Recensão crítica a 'Antoloxia de poesia galega do posmodernismo aos novos', de Francisco Fernández del Riego]" / Claudio Rodríguez Fer. In: Revista Colóquio/Letras. Recensões Críticas, n.º 64, Nov. 1981, p. 106-108.
Assuntos · Registo completo
Aceder à cópia digital -  RODRÍGUEZ FER, Claudio
"Castelao, artista e político que fixo literatura" / Claudio Rodríguez Fer. In: Revista Colóquio/Letras. Ensaio, n.º 137/138, Jul. 1995, p. 115-132.
Resumo · Assuntos · Ilustrações · Registo completo
Aceder à cópia digital -  SALGADO, Xosé Manuel
"O grupo «Nós». O Seminario de Estudos Galegos" / Xosé Manuel Salgado. In: Revista Colóquio/Letras. Ensaio, n.º 137/138, Jul. 1995, p. 93-114.
Resumo · Assuntos · Ilustrações · Registo completo
Aceder à cópia digital -  SALINAS PORTUGAL, Francisco
"[Recensão crítica a 'Pretérito Imperfeito (1927-1961)', de Ricardo Carballo Calero; 'Futuro Condicional (1961-1980)', de Ricardo Carballo Calero]" / Francisco Salinas Portugal. In: Revista Colóquio/Letras. Recensões Críticas, n.º 81, Set. 1984, p. 111-112.
Assuntos · Registo completo
Aceder à cópia digital -  TARRÍO VARELA, Anxo
"A crítica literária" / Anxo Tarrío Varela. In: Revista Colóquio/Letras. Notas e Comentários, n.º 137/138, Jul. 1995, p. 212-215.
Resumo · Assuntos · Registo completo
Aceder à cópia digital -  VÁZQUEZ CUESTA, Pilar
"Pondal" / Pilar Vázquez Cuesta. In: Revista Colóquio/Letras. Ensaio, n.º 139, Jan. 1996, p. 7-10.
Resumo · Assuntos · Ilustrações · Registo completo
Aceder à cópia digital -  VÁZQUEZ CUESTA, Pilar
"Cunqueiro" / Pilar Vázquez Cuesta. In: Revista Colóquio/Letras. Ensaio, n.º 139, Jan. 1996, p. 133-138.
Resumo · Assuntos · Ilustrações · Registo completo
Aceder à cópia digital -  VILLAR, Rafael X.
"[Recensão crítica a 'Tempo de ría', de Xohana Torres]" / Rafael X. Villar. In: Revista Colóquio/Letras. Recensões Críticas, n.º 137/138, Jul. 1995, p. 243-245.
Assuntos · Registo completo

© Fundação Calouste Gulbenkian, 2006-2019