Home

 

Autores/Obras Citadas de Língua Estrangeira: =CUNQUEIRO, ALVARO e =FONTE, RAMIRO
Foram encontrados 3 registos

Aceder à cópia digital -  AXEITOS, X. L.
"A poesía galega nos últimos trinta anos" / X. L. Axeitos. In: Revista Colóquio/Letras. Ensaio, n.º 137/138, Jul. 1995, p. 163-176.
Resumo · Assuntos · Ilustrações · Registo completo
Aceder à cópia digital -  FREIXANES, Víctor F.
"A narrativa galega dos últimos anos : «A Nova Fronteira»" / Víctor F. Freixanes. In: Revista Colóquio/Letras. Ensaio, n.º 137/138, Jul. 1995, p. 177-190.
Resumo · Assuntos · Ilustrações · Registo completo
Aceder à cópia digital -  GONZÁLEZ GÓMEZ, Xesús
"[Recensão crítica a 'O relato breve. Escolma dunha década : 1980-1990', de Luís Alonso Girgado; 'Antoloxía do conto galego', de Luís Alonso Girgado]" / Xesús González Gómez. In: Revista Colóquio/Letras. Recensões Críticas, n.º 121/122, Jul. 1991, p. 280-281.
Assuntos · Registo completo

© Fundação Calouste Gulbenkian, 2006-2019