Home
Alonso Montero, Xesús (2) · Alonso, Dámaso (2) · Antonio, Manuel (2) · Avilés de Taramancos, Antón (2) · Barros, Tomás (2) · Blanco-Amor, Eduardo (2) · Bouza-Brey, Fermín (2) · Cabanillas Enríquez, Ramón (2) · Casal, Ánxel (2) · Castelao, Alfonso (3) · Castelao, Alfonso — Os vellos non deben de namorarse (2) · Castro, Rosalía de (3) · Ferreiro, Celso Emilio (2) · Ferreiro, Celso Emilio — Longa noite de pedra (2) · Forcadela, Manuel (2) · Franco Grande, Xosé Luís (2) · Graña, Bernardino (2) · Iglesia Alvariño, Aquilino (2) · López-Casanova, Arcadio (2) · Lorenzo Varela, Xesús (2) · Lorenzo Varela, Xesús — Lonxe (2) · Losada, Basilio (3) · María, Manuel (2) · Méndez Ferrín, Xosé Luís — Con pólvora e magnolias (2) · Moreiras, Eduardo (2) · Neira Vilas, Xosé (2) · Novoneyra, Uxío (2) · Otero Pedrayo, Ramón (2) · Pimentel, Luís (2) · Pozo Garza, Luz (2) · Risco, Vicente (2) · Seoane López, Luís (2) · Seoane López, Luís — Fardel de eisilado (2) · Tarrío Varela, Anxo (2) · Torres, Xohana (2) · Villar Ponte, Antón (2)
[-] Fechar
Áreas Literatura Galega (3)
Géneros Poesia (3) · Teatro (1) · Ficção (Novela) (1)
Séculos Séc. XX (3)
Autores/Obras Estudadas em Língua Portuguesa  
Autores/Obras Estudadas em Língua Estrangeira Castelao, Alfonso (1) Otero Pedrayo, Ramón (1) Risco, Vicente (1)
Dados Literários geração de 1936 (Galiza) (1) · geração de 1922 (Espanha) (1) · geração das Festas Minesvais (Espanha) (1)
Dados Literários Portugueses  
Dados Históricos, Sociais e Políticos Galiza (3) · A Corunha (2) · Buenos Aires (2)
Dados Artísticos Compañía Gallega Maruja Villanueva — teatro (1) · Compañía Boga-Tacholas — teatro (1) · Antroido — teatro (1)
Dados de Análise Textual cultura (3) · revista (3) · discurso (2)
Autores/Obras Citadas de Língua Portuguesa Pascoaes, Teixeira de (1) · Lapa, Rodrigues (1) · Cardoso, Mário (1)
Periódicos Citados de Língua Portuguesa Mealibra — Viana do Castelo (1) · Colóquio/Letras — Lisboa (1)
Periódicos Citados de Língua Estrangeira A Nosa Terra — A Corunha (2) · Grial — Vigo (2) · Atlántida — A Corunha (1)
Instituições Mencionadas Ediciones Galicia (3) · Edicións Xerais de Galicia (3) · Ediciós do Castro (3)

© Fundação Calouste Gulbenkian, 2006-2020