Home
Álvarez Blázquez, Emilio (2) · Álvarez Blázquez, Xosé María (2) · Álvarez Torneiro, Manuel (2) · Amado Carballo, Luis (2) · Antonio, Manuel (3) · Avilés de Taramancos, Antón (3) · Barros, Tomás (3) · Blanco-Amor, Eduardo (2) · Bouza-Brey, Fermín (2) · Casas, Augusto (2) · Castelao, Alfonso (2) · Castro, Rosalía de (2) · Cuña Novás, Manuel (2) · Cunqueiro, Álvaro (2) · Díaz Castro, Xosé María (2) · Ferreiro, Celso Emilio (2) · Ferreiro, Celso Emilio — Longa noite de pedra (2) · Forcadela, Manuel (2) · Franco Grande, Xosé Luís (3) · García-Bodaño, Salvador (2) · González Garcés, Miguel (2) · Graña, Bernardino (3) · Iglesia Alvariño, Aquilino (3) · López-Casanova, Arcadio (3) · López-Casanova, Arcadio — Mesteres (2) · Lorenzo Varela, Xesús (3) · Lorenzo Varela, Xesús — Lonxe (2) · Losada, Basilio (2) · María, Manuel (2) · Méndez Ferrín, Xosé Luís — Con pólvora e magnolias (3) · Moreiras, Eduardo (2) · Neira Vilas, Xosé (3) · Pimentel, Luís (3) · Pita, Emilio (2) · Pozo Garza, Luz (3) · Seoane López, Luís (3) · Seoane López, Luís — Fardel de eisilado (2) · Torres, Xohana (3) · Vázquez, Pura (2)
[-] Fechar
Áreas Literatura Galega (3)
Géneros Poesia (2) · Teatro (1) · Ensaio (1)
Séculos Séc. XX (3)
Autores/Obras Estudadas em Língua Portuguesa Fernández del Riego, Francisco — Antoloxia de poesia galega do posmodernismo aos novos (1) · Fernández del Riego, Francisco (1)
Autores/Obras Estudadas em Língua Estrangeira  
Dados Literários geração de 1936 (Galiza) (2) · geração Nós (Galiza) (2) · grupo Brais Pinto (Galiza) (2)
Dados Literários Portugueses  
Dados Históricos, Sociais e Políticos Galiza (3) · Buenos Aires (2) · Franquismo (Espanha) (2)
Dados Artísticos Compañía Gallega Maruja Villanueva — teatro (1) · Compañía Boga-Tacholas — teatro (1) · Antroido — teatro (1)
Dados de Análise Textual exílio (3) · tradição (3) · cancioneiro medieval (2)
Autores/Obras Citadas de Língua Portuguesa  
Periódicos Citados de Língua Portuguesa Mealibra — Viana do Castelo (1) · Colóquio/Letras — Lisboa (1)
Periódicos Citados de Língua Estrangeira Grial — Vigo (2) · Aturuxo — Ferrol (1) · Atlántida — A Corunha (1)
Instituições Mencionadas Ediciones Galicia (2) · Edicións Xerais de Galicia (2) · Ediciós do Castro (2)

© Fundação Calouste Gulbenkian, 2006-2020