Home

N.º 139 (Jan. 1996)

Nós: a literatura galega. Antologia

Aceder à cópia digital
Colóquio/Letras n.º 139

Editorial

Dez clasicos da literatura galega. Nota preliminar / Pilar Vázquez Cuesta

Ensaio

Pondal / Pilar Vázquez Cuesta

Antologia (Poesia)

11  Eduardo Pondal -- «A lingua tiveran», in «Queixumes dos Pinos» (1886) / Pilar Vázquez Cuesta
12  Eduardo Pondal -- «Boandanza, saúde,», in «Queixumes dos Pinos» (1886) / Pilar Vázquez Cuesta
16  Eduardo Pondal -- «A voluntade homérica», in «Queixumes dos Pinos» (1886) / Pilar Vázquez Cuesta
17  Eduardo Pondal -- Os pinos (Himno Galego), in «Queixumes dos Pinos y poesías inéditas de Eduardo Pondal» (1935) / Pilar Vázquez Cuesta
19  Eduardo Pondal -- A fala, in «Queixumes dos Pinos y poesías inéditas de Eduardo Pondal» (1935) / Pilar Vázquez Cuesta
20  Eduardo Pondal -- Os fastos, in «Queixumes dos Pinos y poesías inéditas de Eduardo Pondal» (1935) / Pilar Vázquez Cuesta

Ensaio

21  Rosalía / Pilar Vázquez Cuesta

Antologia (Poesia)

25  Rosalía de Castro -- «San Antonio bendito,», in «Cantares Gallegos» (1863) / Pilar Vázquez Cuesta
27  Rosalía de Castro -- «Castellanos de Castilla,», in «Cantares Gallegos» (1863) / Pilar Vázquez Cuesta
31  Rosalía de Castro -- «Unha vez tiven un cravo», in «Follas Novas» (1880) / Pilar Vázquez Cuesta
32  Rosalía de Castro -- «Ladraban contra min, que camiñaba», in «Follas Novas» (1880) / Pilar Vázquez Cuesta
33  Rosalía de Castro -- «Cando penso que tu fuches,», in «Follas Novas» (1880) / Pilar Vázquez Cuesta
34  Rosalía de Castro -- A xusticia pola man, in «Follas Novas» (1880) / Pilar Vázquez Cuesta
35  Rosalía de Castro -- «Dende aquí vexo un camiño», in «Follas Novas» (1880) / Pilar Vázquez Cuesta
36  Rosalía de Castro -- Soia!, in «Follas Novas» (1880) / Pilar Vázquez Cuesta
37  Rosalía de Castro -- «Tecín soia a miña tea,», in «Follas Novas» (1880) / Pilar Vázquez Cuesta
38  Rosalía de Castro -- Pra a Habana!, in «Follas Novas» (1880) / Pilar Vázquez Cuesta

Ensaio

41  Curros Enríquez / Pilar Vázquez Cuesta

Antologia (Poesia)

45  Manuel Curros Enríquez -- Aires da Miña Terra, in «Aires da MiñaTerra» (1880) / Pilar Vázquez Cuesta
48  Manuel Curros Enríquez -- O Maio, in «Aires da Miña Terra» (1880) / Pilar Vázquez Cuesta
49  Manuel Curros Enríquez -- A Virxe do cristal (Fragmento), in «Aires da Miña Terra» (1880) / Pilar Vázquez Cuesta
51  Manuel Curros Enríquez -- Na chegada a Ourense da primeira locomotora, in «Aires da Miña Terra» (1881) / Pilar Vázquez Cuesta
52  Manuel Curros Enríquez -- As duas pragas, in «Aires da Miña Terra» (1886) / Pilar Vázquez Cuesta
53  Manuel Curros Enríquez -- A emigración, in «Aires da Miña Terra» (1881) / Pilar Vázquez Cuesta
55  Manuel Curros Enríquez -- Na tumba de Rosalía / Pilar Vázquez Cuesta

Ensaio

57  Cabanillas / Pilar Vázquez Cuesta

Antologia (Poesia)

61  Ramón Cabanillas Enríquez -- Galicia, in «Vento Mareiro» (1915) / Pilar Vázquez Cuesta
63  Ramón Cabanillas Enríquez -- Acción Galega, in «Vento Mareiro» (1915) / Pilar Vázquez Cuesta
64  Ramón Cabanillas Enríquez -- O galo negro, in «Vento Mareiro» (1921) / Pilar Vázquez Cuesta
66  Ramón Cabanillas Enríquez -- O mentideiro, in «No Desterro» (1926) / Pilar Vázquez Cuesta
67  Ramón Cabanillas Enríquez -- Os pinos saudosos, in «No Desterro» (1926) / Pilar Vázquez Cuesta
68  Ramón Cabanillas Enríquez -- O Noso Señor Sant Iago, in «Da Terra asoballada» (1926) / Pilar Vázquez Cuesta
69  Ramón Cabanillas Enríquez -- O Cabaleiro do Santo Grial (fragmento), in «Na noite estrelecida» (1926) / Pilar Vázquez Cuesta
71  Ramón Cabanillas Enríquez -- Xelmírez, in «Camiños no Tempo» (1949) / Pilar Vázquez Cuesta

Ensaio

73  Castelao / Pilar Vázquez Cuesta

Antologia (Ficção)

79  Alfonso Rodríguez Castelao -- «Si eu fose autor...», in «Cousas.Libro segundo» (1929) / Pilar Vázquez Cuesta
80  Alfonso Rodríguez Castelao -- «Foi por segui-los mandados dun amor verdadeiro...», in «Cousas. Libro segundo» (1929) / Pilar Vázquez Cuesta
81  Alfonso Rodríguez Castelao -- «Chegou das Américas un home rico...», in «Cousas. Libro segundo» (1929) / Pilar Vázquez Cuesta
82  Alfonso Rodríguez Castelao -- «A velha non para de gaba-la súa felicidade.», in «Cousas. Libro segundo» (1929) / Pilar Vázquez Cuesta
83  Alfonso Rodríguez Castelao -- «Dende a fiestra da torre a condesiña...», in «Cousas. Libro segundo» (1929) / Pilar Vázquez Cuesta
84  Alfonso Rodríguez Castelao -- «Unha rúa nun porto lonxano do norte. in «Cousas. Libro segundo» (1929) / Pilar Vázquez Cuesta
85  Alfonso Rodríguez Castelao -- «Era un neniño de manteiga,...», in «Cousas. Libro segundo» (1929) / Pilar Vázquez Cuesta
86  Alfonso Rodríguez Castelao -- O retrato, in «Retrincos» (1934) / Pilar Vázquez Cuesta
88  Alfonso Rodríguez Castelao -- O albre, in «Sempre en Galiza (Libro Segundo)» (1937) / Pilar Vázquez Cuesta
88  Alfonso Rodríguez Castelao -- A vaca, in «Sempre en Galiza (Libro Segundo)» (1937) / Pilar Vázquez Cuesta
89  Alfonso Rodríguez Castelao -- O peixe, «Sempre en Galiza» (Libro Segundo)» (1937) / Pilar Vázquez Cuesta
90  Alfonso Rodríguez Castelao -- XXIII, in «Sempre en Galiza (Libro Terceiro)» (1943) / Pilar Vázquez Cuesta

Ensaio

91  Don Ramón / Pilar Vázquez Cuesta

Antologia (Ficção)

97  Ramón Otero Pedrayo -- «O Retiro á hora do solpor.», in «Arredor de si» (1930) / Pilar Vázquez Cuesta
100  Ramón Otero Pedrayo -- «Co morgado do Sameiro falaba do novo réxime.», in «O Señorito da Reboraina» (1960) / Pilar Vázquez Cuesta

Ensaio

103  Blanco-Amor / Pilar Vázquez Cuesta

Antologia (Ficção)

111  Eduardo Blanco-Amor -- Carta, in «Xente ao lonxe» (1972) / Pilar Vázquez Cuesta
113  Eduardo Blanco-Amor -- «Unha vez, xa uns anos atrás,...», in «Xente ao lonxe» (1972) / Pilar Vázquez Cuesta

Ensaio

119  Seoane / Pilar Vázquez Cuesta

Antologia (Poesia)

127  Luís Seoane -- As sociedades, in «Fardel del eisilado» (1952) / Pilar Vázquez Cuesta
128  Luís Seoane -- Building castles in Spain, in «Fardel del eisilado» (1952) / Pilar Vázquez Cuesta
129  Luís Seoane -- O tapiz, in «Na Brétema, Santiago» (1956) / Pilar Vázquez Cuesta
130  Luís Seoane -- Galicia, un xigantesco barco, «As cicatrices» (1959) / Pilar Vázquez Cuesta
131  Luís Seoane -- Fai máis de coarenta avós, in «A maior abondamento» (1972) / Pilar Vázquez Cuesta

Ensaio

133  Cunqueiro / Pilar Vázquez Cuesta

Antologia (Poesia)

139  Álvaro Cunqueiro -- «A dama que ía no branco cabalo», in «Dona do corpo delgado» (1950) / Pilar Vázquez Cuesta
140  Álvaro Cunqueiro -- «Agora trobo o vento e maila lúa fría», in «Dona do corpo delgado» (1950) / Pilar Vázquez Cuesta

Antologia (Ficção)

141  Álvaro Cunqueiro -- A sirea grega, in «Merlín e familia i outras historias» (1955) / Pilar Vázquez Cuesta
145  Álvaro Cunqueiro -- Melle de Loboso, in «Escola de menciñeiros e fábula de varia xente» (1960) / Pilar Vázquez Cuesta
146  Álvaro Cunqueiro -- «Hai tesouros que tódolos anos teñen que xantar...», in «Tesouros novos e vellos. Algunhas imaxinacións sobre tesouros» / Pilar Vázquez Cuesta
147  Álvaro Cunqueiro -- Louzao de Mouride, in «Xente de aqui e de acolá» (1971) / Pilar Vázquez Cuesta
149  Álvaro Cunqueiro -- «Este Manuel da Ponte tivo unha filla...», in «Os outros feirantes» (1979) / Pilar Vázquez Cuesta

Antologia (Poesia)

150  Álvaro Cunqueiro -- «Díxenlle á rula: Pase miña señora!», in «Herba aquí e acolá» (1980) / Pilar Vázquez Cuesta
151  Álvaro Cunqueiro -- Pero Meogo no verde prado, in «Herba aquí e acolá» (1980) / Pilar Vázquez Cuesta

Ensaio

153  Celso Emilio / Pilar Vázquez Cuesta

Antologia (Poesia)

159  Celso Emilio Ferreiro -- Carta a Fuco Buxán, in «Poemas soltos» (1959) / Pilar Vázquez Cuesta
160  Celso Emilio Ferreiro -- Longa noite de Pedra, in «Longa noite de pedra» (1962) / Pilar Vázquez Cuesta
161  Celso Emilio Ferreiro -- Carta á miña muller, in «Longa noite de pedra» (1962) / Pilar Vázquez Cuesta
162  Celso Emilio Ferreiro -- María Soliña, in «Longa noite de pedra» (1962) / Pilar Vázquez Cuesta
163  Celso Emilio Ferreiro -- Deitado frente ao mar, in «Longa noite de pedra» (1962) / Pilar Vázquez Cuesta
164  Celso Emilio Ferreiro -- Romance incompleto, in «Longa noite de pedra» (1962) / Pilar Vázquez Cuesta
165  Celso Emilio Ferreiro -- Limiar, in «Viaxe ao país dos ananos» (1968) / Pilar Vázquez Cuesta
166  Celso Emilio Ferreiro -- Escrito na parede do cimenterio, in «Cimenterio privado» (1973) / Pilar Vázquez Cuesta
167  Celso Emilio Ferreiro -- O optimista, in «Cimenterio Privado» (1973) / Pilar Vázquez Cuesta
168  Celso Emilio Ferreiro -- O alleado, in «Cimenterio Privado» (1973) / Pilar Vázquez Cuesta
169  Celso Emilio Ferreiro -- O lóxico, in «Cimenterio Privado» (1973) / Pilar Vázquez Cuesta
170  Celso Emilio Ferreiro -- O señor dono, in «Cimenterio Privado» (1973) / Pilar Vázquez Cuesta
171  Celso Emilio Ferreiro -- Xaneiro 1972, II, in «Onde o mundo chámase Celanova» (1975) / Pilar Vázquez Cuesta

© Fundação Calouste Gulbenkian, 2006-2021