Ficheiro de texto · Imprimir · Fechar
GONZÁLEZ GÓMEZ, Xesús
"[Recensão crítica a 'O relato breve. Escolma dunha década : 1980-1990', de Luís Alonso Girgado; 'Antoloxía do conto galego', de Luís Alonso Girgado]" / Xesús González Gómez. In: Revista Colóquio/Letras. Recensões Críticas, n.º 121/122, Jul. 1991, p. 280-281.
Assuntos:
ÁreasLiteratura Galega
GénerosFicção (Conto)
SéculosSéc. XX
Autores/Obras Estudadas em Língua Portuguesa Girgado, Luís Alonso — O relato breve. Escolma dunha década : 1980-1990 · Girgado, Luís Alonso — Antoloxía do conto galego
Dados Literários geração Nós (Galiza)
Dados Históricos, Sociais e Políticos Galiza · Franco, general
Dados de Análise Textual narração · conto
Autores/Obras Citadas de Língua EstrangeiraRisco, Vicente · Castelao, Alfonso · Otero Pedrayo, Ramón · Kafka, Franz · Faulkner, William · Suárez Llanos, Camilo · Méndez Ferrín, Xosé Luís · Queizán, Maria Xosé · Casares, Carlos · Casal, Xohán · Gonsar, Camilo · Lesta Meis, Xosé · Ignácio Taibo, Xoan · Losada, Basilio · Figueiredo, Modesto R. · Valle Inclán, Xaquin del · Casado, Xoán Manuel · Ledo Andión, Margarita · Guisam, João · Risco, Antón · Mayoral, Marina · Martín, Paco · Freixanes, Victor F. · Martínez Oca, X. M. · Fonte, Ramiro · Pena, Xosé Ramón · Toro, Suso de · Valcárel, Xesús Manuel · Mourullo, Gonzalo Ramón — Nasce un árbore · Dieste, Rafael — Dos arquivos do Trasno · Fole, Ánxel — Á lus do candil · Cunqueiro, Álvaro — Merlín e familia · Blanco-Amor, Eduardo — A esmorga · Neiras Vilas, Xosé — Memorias dun neno labrego · Suárez, Marcial — O acomodador e outras narracións · Alcalá, Xavier — Voltar · Conde, Alfredo — Mementos de vivos · Alonso, Eliseo — Contos do Miño · Carro, Xavier — As calexas do Cigurath

© Fundação Calouste Gulbenkian, 2006