Ficheiro de texto · Imprimir · Fechar
BLANCO, Carmen
"Rosalνa de Castro : a estranxeira na sϊa pαtria" / Carmen Blanco. In: Revista Colóquio/Letras. Ensaio, n.º 137/138, Jul. 1995, p. 81-92.
Resumo: Rosalía de Castro: estudo da sua vida e obra.
Assuntos:
ÁreasLiteratura Galega
GénerosEnsaio · Poesia
SéculosSéc. XIX · Séc. XX
Autores/Obras Estudadas em Língua EstrangeiraCastro, Rosalía de — Follas Novas · Castro, Rosalía de — Cantares gallegos
Dados Literários ressurgimento (Galiza)
Dados Históricos, Sociais e Políticos Madrid · Galiza · Santiago de Compostela · Martínez, Maria Francisca (madrinha de Rosalía de Castro) · Castro, Teresa de (mãe de Rosalía de Castro) · Martínez Viojo, Manuel (pai de Rosalía de Castro) · Martínez Viojo, Teresa · Pardo Bazán, Emilia · Arenal, Concepción · Padrón (Galiza) · Alejandra (filha de Rosalía de Castro) · Aurea (filha de Rosalía de Castro) · Amara (filha de Rosalía de Castro) · Valentina (filha de Rosalía de Castro) · Gala (filha de Rosalía de Castro) · Adriano (filho de Rosalía de Castro) · Ovidio (filho de Rosalía de Castro)
Dados de Análise Textual biografia · poesia · ficção · novela · elegia · castelhano · língua · literatura feminina · narrativa · poética · crítica social · bibliografia
Autores/Obras Citadas de Língua Estrangeira Woolf, Virginia — A Room of One's Own · Murguía, Manuel · Aguirre, Aureliano · Pondal, Eduardo · Sand, George · Castro, Rosalía de — La flor · Castro, Rosalía de — La hija del mar · Castro, Rosalía de — Flavio · Castro, Rosalía de — A mi madre · Castro, Rosalía de — Ruinas · Castro, Rosalía de — El primer loco - El caballero de las botas azules · Castro, Rosalía de — En las orillas del Sar · Armstrong, Nancy — Deseo y ficción doméstica · Blanco, Carmen — Literatura Galega da mulher · Blanco, Carmen — Libros de mulleres (Para una bibliografia de escritores en lingua galega: 1863-1992) · Castro, Rosalía de — Follas novas · Monteagudo, Enrique — Follas novas (ed.) · Vilavedra, Dolores — Follas novas (ed.) · Castro, Rosalía de — Poesía galega completa I. Cantares gallegos · López, Aurora — Poesía galega completa I. Cantares gallegos (ed.) · Pociña, Andrés — Poesía galega completa I. Cantares gallegos (ed.) · Conchado, Diana et al. — Actas do Segundo Congreso de Estudios Galegos · Carreño, Antonio — Actas do Segundo Congreso de Estudios Galegos (org.) · Hermida Gulías, Carme — Rosalía de Castro na prensa barcelonesa (1863-1899) · Kirkpatrick, Susan — Las románticas. Escritoras y subjectividad en España · Kirkpatrick, Susan — Femininismo y teoría del discurso (ed.) · Kirkpatrick, Susan — Antología poética des escritores del siglo XIX (org.) · Kristeva, Julia — Soleil noir: dépression et mélancolie · Pociña, Andrés — Rosalía de Castro. Documentación biográfica y bibliografia crítica (1837-1990) · López, Aurora — Rosalía de Castro. Documentación biográfica y bibliografia crítica (1837-1990) · Ríos Panisse, María do Carmo — Contos da miã terra. 1864, primeira edición do «Conto Gallego» atribuído a Rosalía de Castro · Tarrío Varela, Anxo — Literatura galega. Aportacións a unha historia crítica · Valente, José Ángel — Cantigas de alén · Yourcenar, Marguerite — Mémoires d'Adrien · Castro, Rosalía de — «Lieders» · Castro, Rosalía de — «Las literatas. Carta a Eduarda» · Castro, Rosalía de — «El cadiceño» · Castro, Rosalía de — «Padrón y las inundaciones» · Castro, Rosalía de — «El domingo de Ramos» · Castro, Rosalía de — «Costumbres gallegas» · Castro, Rosalía de — «El codio» · Castro, Rosalía de — «Conto gallego» · Castro, Rosalía de — «Contos da miña terra» · Castro, Rosalía de — «Soia!» · Castro, Rosalía de — «A xusticia pola man» · Conchado, Diana — «O que perdeu Adán: ausencia y otredad en 'As viudas dos vivos e as viudas dos mortos'»
Periódicos Citados de Língua EstrangeiraEl Avisador — Madrid
Instituições MencionadasGallimard — Paris · Galaxia — Galiza · Editorial Seix Barral — Barcelona · Ediciones Cátedra — Madrid · Edicións Xerais de Galicia — Vigo · Sociedade Económica de Amigos del País · Colexiata de Santa María de Iria · Sociedade de Benificiencia de Naturais de Galicia · Centro Galego - Sociedade de Instrucción e Recreo — Havana · Sotelo Blanco — Santiago de Compostela · Fundación Barrié — A Corunha · Editorial Edhasa — Barcelona · Liceo de la Juventud — Santiago de Compostela · Ambit — Barcelona · Patronato Rosalía de Castro · Edicións do Cumio — Vilaboa

© Fundação Calouste Gulbenkian, 2006