Ficheiro de texto · Imprimir · Fechar
BARREIRO BARREIRO, Xosé Luís
"O ensaio filosσfico en Galicia" / Xosι Luνs Barreiro Barreiro. In: Revista Colóquio/Letras. Notas e Comentários, n.º 137/138, Jul. 1995, p. 205-209.
Resumo: O ensaio filosófico na Galiza.
Assuntos:
ÁreasLiteratura Galega
GénerosEnsaio · Filosofia
SéculosSéc. XIX · Séc. XX
Dados Literários Irmandades da Fala (Galiza) · provincialismo · solidariedade galega · iluminismo (Galiza) · federalismo
Dados Históricos, Sociais e Políticos Franquismo (Espanha) · Galiza · Primo de Rivera · Partido Galeguista · Revolução Irmandiña (Galiza) · Organización Republicana Gallega Autónoma · Federação Republicana Galega
Dados de Análise Textual pensamento · filosofia · ensaio filosófico · discurso filosófico · sujeito · psicologia · antropologia · melancolia · humor · história da filosofia · ideologia · moral · política · cancioneiro medieval · ciência · positivismo · evolucionismo · ensino · investigação · cepticismo · idealismo · fenomenologia · filosofia da religião · revista · dialéctica · história · mito · identidade · poder
Autores/Obras Citadas de Língua EstrangeiraCrujeiras, M. X. — «Filosofía e ilustración en Galicia» · Barreiro, X. L. — «Filosofía e ilustración en Galicia» · Rivas, M. — «Filosofía e ilustración en Galicia» · Vera, Augusto — Introduction à la philosophie de Hegel · González López, E. · Torres Queiruga, A. — «la religión y la Iglesia» · Sánchez, Francisco · Feixóo, P.e Benito · Cao Cordido, J. · La Sagra, R. de · Castro, Rosalía de · Armesto, Indalecio · Sánchez, Beato · Viqueira, X. V. · Mella, Ricardo · Losada Diéguez, Antón · Amor Ruibal, A. · Bóveda, Alexandre · Castelao, Alfonso · Portela Villadares, M. · Risco, Vicente · García Martí, V. · Dieste, Rafael · Piñeiro, Ramón · García-Sabell, D. · Sarmiento, Martín · Castro, J. F. de · Páramo Somoza, A. · Cornide y Saavedra, José · Sánchez, P. A. · Seixo, V. do · Puga, Hervella de · Cónsul Jove y Tineo, Francisco · Pereira, L. M. · Somoza de Monsoriu, F. · Labrada, Lucas · Verea y Aguiar, José · Martínez Padín, Leopoldo · Vicetto Pérez, Bieito · Murguía, Manuel · Area, R. · Crujeiras, M. X. — El pensamento filosófico y político en la illustración Francesa · Barreiro, X. L. — El pensamento filosófico y político en la illustración Francesa · Rivas, M. — El pensamento filosófico y político en la illustración Francesa · Barreiro Fernández, Xosé Ramón — Historia de Galicia, IV: Historia contemporánea · Barreiro Fernández, Xosé Ramón — Galicia-Historia · González Beramendi, Xusto — Vicente Risco no nacionalismo galego · Chao, X. — Para comprendermos Galicia · Fernández del Riego, Francisco — Pensamento galeguista do século XIX · Gondar Portasany, M. — Crítica da razon galega - Entre nós-mesmos e nós-outros · Hartmann, N. — Der Philosophische Gedanke und seine Geschichte · López Carreira, A. — A Revolución Irmandiña · López Pereira, E. — O primeiro espertar cultural de Galicia · Otero Pedrayo, Ramón — Ensaio histórico sobre a cultura galega · Puy, F. — Que é de Galicia? - para unha metafísica anxélica de Galicia · Regueira, R. — Teoría e praxe · Viqueira, X. V. — Teoría e praxe · Saavedra, Pegerto — A vida cotiá en Galicia · Stark, W. — Sociología del conocimiento · Tejada, E.de — La tradición gallega · Torres Queiruga, A. — Los Gallegos · O pensamento Galego na Historia
Periódicos Citados de Língua Estrangeira Grial — Vigo · Boletín da Real Academia Galega — A Corunha · Arquivo do Seminario de Estudos Galegos — Santiago de Compostela · El Museo de Pontevedra — Pontevedra · Revista Compostellanum — Santiago de Compostela · Revista Galega de Cultura — Vigo · Boletín Auriense — Ourense · Encrucillada - Revista galega de pensamento cristián — Santiago de Compostela · Revista Galega de Estudios Agrarios — Santiago de Compostela · Ágora - Papeles de Filosofía — Santiago de Compostela · Revista Concepción Arenal — Ferrol · Revista Trebo — Ourense · Agália - Revista da Associaçom Galega da Língua — A Corunha/Ourense · A Trabe de Ouro — Santiago de Compostela · Telos - revista iberoamericana de estudios utilitaristas — Santiago de Compostela · Reflexións filosóficas — Narón · Cuadernos de Estudios Gallegos — Santiago de Compostela
Instituições MencionadasFaculdade de Filosofia e Ciências da Educação da Univ. de Santiago de Compostela · Faculdade de Humanidades da Univ. de Santiago de Compostela · Departamento de Filosofia da Univ. de Santiago de Compostela · Real Academia Galega

© Fundação Calouste Gulbenkian, 2006