Ficheiro de texto · Imprimir · Fechar
TARRÍO VARELA, Anxo
"A crνtica literαria" / Anxo Tarrνo Varela. In: Revista Colóquio/Letras. Notas e Comentários, n.º 137/138, Jul. 1995, p. 212-215.
Resumo: A crítica literária galega.
Assuntos:
ÁreasLiteratura Galega
GénerosCrítica
SéculosSéc. XX
Dados Literários geração Nós (Galiza)
Dados Históricos, Sociais e Políticos Galiza · Castela · Democracia · Franco, general
Dados de Análise Textual crítica · literatura galega · teoria literária · historiografia literária · publicação periódica · cânone · imprensa escrita
Autores/Obras Citadas de Língua EstrangeiraPardo Bazán, Emilia · Valle-Inclán, Ramón del · Torrente Ballester, Gonzalo · Cela, Camilo José · Castro, Rosalía de · Curros Enríquez, Manuel · Pondal, Eduardo · Lamas Carvajal, Valentín · Fernández del Riego, Francisco — Manual de historia de la literatura gallega · Rodríguez Fer, Claudio — Comentarios de textos contemporáneos (ed.) · Molina, César Antonio — Prensa literaria en Galicia · Hermida García, Modesto — As revistas literarias en Galicia na Segunda República · Varela Jácome, Benito — Historia de la literatura gallega · Vázquez Cuesta, Pilar — Historia de las literaturas hispánicas no castellanas · Tarrío Varela, Anxo — Literatura gallega · Tarrío Varela, Anxo — Literatura gallega. Aportacións a unha historia crítica · Carballo Calero, Ricardo · Vázquez Cuesta, Pilar — «Literatura gallega» · Bibliografía de Galicia
Periódicos Citados de Língua Estrangeira Grial — Vigo · Faro de Vigo — Vigo · A Nosa Terra — A Corunha · Boletín da Real Academia Galega — A Corunha · O tío Marcos da Portela — Ourense · La Voz de Galicia — A Corunha · La Noche — Santiago de Compostela · Dorna — Santiago de Compostela · Boletín galego de literatura — Santiago de Compostela · Encrucillada - Revista galega de pensamento cristián — Santiago de Compostela · Agália - Revista da Associaçom Galega da Língua — A Corunha/Ourense · A Trabe de Ouro — Santiago de Compostela · Nós — Ourense/A Corunha/Santiago de Compostela · A fouce — Buenos Aires · Luzes de Galiza — O Castro, Sada · Festa da palabra silenciada — Vigo · Anuario de Estudos Literarios Galegos — Vigo · Diario de Galicia — A Corunha · El correo gallego — Santiago de Compostela · Cuadernos de Estudios Gallegos — Santiago de Compostela · Hoja del lunes — Vigo
Instituições MencionadasUniversidade de Santiago de Compostela · Consejo Superior de Investigaciones Científicas — Madrid · Xunta de Galicia · Consejo Superior de Investigaciones Científicas — CSIC, Espanha · Consello da Cultura Galega — Santiago de Compostela · Associaçom Galega de Mulleres · Associaçom Galega da Língua — A Corunha · Instituto de Estudios Galegos Padre Sarmiento — Santiago de Compostela

© Fundação Calouste Gulbenkian, 2006