Home

N.º 137/138 (Jul. 1995)

Nós: a literatura galega

Aceder à cópia digital
Colóquio/Letras n.º 137/138

Ensaio

Portugal-Galicia, Galicia-Portugal : um diálogo asimétrico / Pilar Vázquez Cuesta
23  Algúns trazos xerais da historia de Galicia / Ramón Villares
31  O esplendor medieval / Xosé Filgueira Valverde
41  A «doma» do reino de Galicia / Pegerto Saavedra
51  Na procura da «Recendente Pantera» : os escritores galegos e a construcción da lingua literaria / Henrique Monteagudo
65  Dos escritores do Rexurdimento ás Irmandades da Fala / M. C. Ríos Panisse
81  Rosalía de Castro : a estranxeira na súa pátria / Carmen Blanco
93  O grupo «Nós». O Seminario de Estudos Galegos / Xosé Manuel Salgado
115  Castelao, artista e político que fixo literatura / Claudio Rodríguez Fer
133  Renacencia, no exilio e no interior, da cultura galega mutilada pola guerra civil / Francisco Fernández del Riego
149  Contra o vento e marea : a recuperación do discurso literario na posguerra / Helena González ; Dolores Vilavedra
163  A poesía galega nos últimos trinta anos / X. L. Axeitos
177  A narrativa galega dos últimos anos : «A Nova Fronteira» / Víctor F. Freixanes
191  Fragmentario heterodoxo sobre o teatro galego / Manuel Guede Oliva

Notas e Comentários

201  A visión de Galicia na historiografia galeguista (1840-1940) / Justo G. Beramendi
205  O ensaio filosófico en Galicia / Xosé Luís Barreiro Barreiro
210  Editar en Galicia, editar en galego / Xabier Senín
212  A crítica literária / Anxo Tarrío Varela
216  A literatura infantil / Blanca-Ana Roig-Rechou
220  Do xornalismo en lingua galega / Margarita Ledo Andión

In Memoriam

223  Guerra Da Cal : poeta e filólogo galego-portugués / Francisco Fernández del Riego

Notas e Comentários

226  «Xente d'a aldea, versos gallegos» de Alfredo Pedro Guisado, poeta de «Orpheu». Algumas notas / Maria Aliete Galhoz

Recensões Críticas

234  'Trabalhos e Paixões de Benito Prada', de Fernando Assis Pacheco / Manuel María
236  'Cartas de Pascoaes e Cebreiro. Epistolário Galaico-Português', de António Cândido Franco / Mário Garcia
237  'Sempre en Galiza', de Alfonso Rodríguez Castelao / Xosé M. Núñez Seixas
239  'Poesía galega completa', de Manuel Antonio / Kathleen N. March
241  'Prometo a flor de loto', de Luz Pozo Garza / Ramiro Fonte
242  'A primavera de Venus', de Manuel Maria / Helena González Fernández
243  'Tempo de ría', de Xohana Torres / Rafael X. Villar
245  'Última fuxida a Harar', de Antón Avilés de Taramancos / Pilar Castro
246  'Estirpe', de Xosé Luís Méndez Ferrín / Xosé Manuel Salgado
247  'A torre da derrota', de Gonzalo Navaza / Arturo Casas
249  'Vidas senlleiras', de Darío Xohán Cabana / Ramón Nicolás Rodríguez
250  'Loaira', de Anxo Rei Ballesteros / Xoán González-Millán
251  'A cidade dos césares', de Víctor F. Freixanes / Dolores Vilavedra
253  'En salvaxe compaña', de Manuel Rivas / María Xesús Nogueira
254  'Miss Ourense', de Bieito Iglesias / Ana Belén Fortes
255  'Días sen gloria', de Vidal Bolaño / Damián Villalaín
256  'Viaxes ao país de Elal', de Xavier Alcalá / Silvia Gaspar
257  'Eduardo Blanco-Amor (biografía), diante dun xuíz ausente', de Gonzalo Allegue / Xesús González Gómez

Letras em Trânsito

260  «Contemporánea», unha revista para o novo século / Ramón Nicolás Rodríguez
261  Semana do Livro Português na Galiza
261  Homenagem a Eduardo Lourenço
261  Prémio Machado de Assis para Leodegário A. de Azevedo Filho
262  Prémios literários
263  Literatura em português além-fronteiras (Itália; Hungria; Alemanha; Índia; Bélgica; França; EUA)
264  África em português / José Eduardo Agualusa

© Fundação Calouste Gulbenkian, 2006-2021