Home
[-] Fechar
Áreas Literatura Galega (5) · Língua e Literatura Galega (1)
Géneros Poesia (4) · Ficção (Novela) (1) · Ficção (Conto) (1)
Séculos Séc. XX (6) · Séc. XIII (1) · Séc. XII (1)
Autores/Obras Estudadas em Língua Portuguesa González Tosar, Luis (1) · Girgado, Luís Alonso — O relato breve. Escolma dunha década : 1980-1990 (1) · Girgado, Luís Alonso — Antoloxía do conto galego (1)
Autores/Obras Estudadas em Língua Estrangeira Otero Pedrayo, Ramón (1) · Castelao, Alfonso (1) · Barro, María Teresa — «Plan pedagóxico galego» (1)
Dados Literários geração Nós (Galiza) (2) · geração de 1922 (Espanha) (1) · geração das Festas Minesvais (Espanha) (1)
Dados Literários Portugueses  
Dados Históricos, Sociais e Políticos Galiza (5) · A Corunha (2) · Buenos Aires (2)
Dados Artísticos Compañía Gallega Maruja Villanueva — teatro (1) · Compañía Boga-Tacholas — teatro (1) · Antroido — teatro (1)
Dados de Análise Textual cultura (3) · revista (3) · conto (2)
Autores/Obras Citadas de Língua Portuguesa Coelho, Jacinto do Prado — Lua de Além-Mar, Ernesto Guerra Da Cal (pref.) (1) · Coelho, Jacinto do Prado — Dicionário das Literaturas Portuguesa, Galega e Brasileira (dir.) (1) · Coelho, Jacinto do Prado (1)
Periódicos Citados de Língua Portuguesa Colóquio/Letras — Lisboa (2) · Mealibra — Viana do Castelo (1) · Diário de Lisboa — Lisboa (1)
Periódicos Citados de Língua Estrangeira Grial — Vigo (3) · A Nosa Terra — A Corunha (2) · Atlántida — A Corunha (1)
Instituições Mencionadas Ediciones Galicia (3) · Edicións Xerais de Galicia (3) · Ediciós do Castro (3)

© Fundação Calouste Gulbenkian, 2006-2023