Home
expressionismo (Galiza) (1) · geração Nós (Galiza) (1) · nouveau roman (França) (1)
[-] Fechar
Áreas Literatura Galega (1)
Géneros Ficção (Romance) (1) · Ficção (Novela) (1)
Séculos Séc. XX (1)
Autores/Obras Estudadas em Língua Portuguesa  
Autores/Obras Estudadas em Língua Estrangeira  
Dados Literários Portugueses  
Dados Históricos, Sociais e Políticos Galiza (1) · Franco, general (1) · Estatuto de Autonomia (Galiza) (1)
Dados Artísticos  
Dados de Análise Textual documentalismo (1) · cultura (1) · crónica (1)
Autores/Obras Citadas de Língua Portuguesa  
Autores/Obras Citadas de Língua Estrangeira Alcalá, Xavier (1) Aleixandre, Marilar (1) Aleixandre, Marilar — Tránsito de gramáticos (1) Alonso Montero, Xesús (1) Alonso Montero, Xesús — Luís Seoane. A palabra no exilio (1) Alonso, Francisco (1) Alonso, Francisco — Trailer (1) Álvarez Blázquez, Xosé María (1) Álvarez Cáccamo, Alfonso (1) Álvarez Cáccamo, Alfonso — As baleas de Eduardo Reinoso (1) Álvarez Cáccamo, Xosé Maria (1) Álvarez, Delmi (1) Álvarez, Sabela (1) Araguas, Vicente (1) Avendaño, Alberto (1) Baranga, Anxo L. (1) Bernárdez Vilar, Xoán (1) Blanco-Amor, Eduardo (1) Blanco-Amor, Eduardo — A esmorga (1) Blanco-Amor, Eduardo — Xente ao lonxe (1) Borges, Jorge Luis (1) Cabana, Darío Xohán (1) Cabana, Darío Xohán — Cándido Branco e o Cabaleiro Negro (1) Cabana, Darío Xohán — Fortunato de Transmundi (1) Cabana, Darío Xohán — Galván en Saor (1) Cabana, Darío Xohán — Vidas senlleiras (1) Calco, Tucho (1) Carballude, Pepe (1) Caride, Ramón (1) Caride, Ramón — Soños eléctricos (1) Carneiro, Xosé Carlos (1) Carrera, Valentín (1) Casado, Xoán Manuel (1) Casalderrey, Fina (1) Casares, Carlos (1) Casares, Carlos — Os escuros soños de Clío (1) Casares, Carlos — Os mortos daquel verán (1) Casares, Carlos — Xoguetes pra un tempo prohibido (1) Castelao, Alfonso (1) Castro, Rosalía de (1) Castro, Rosalía de — Cantares gallegos (1) Castro, Rosalía de — Follas novas (1) Cid Cabido, Xosé (1) Cid Cabido, Xosé — Días contados (1) Conde, Alfredo (1) Conde, Alfredo — Breixo (1) Conde, Alfredo — Memento de vivos (1) Conde, Alfredo — Memoria de Noa (1) Conde, Alfredo — Xa vai o griffón no vento (1) Cora, Xosé de (1) Cora, Xosé de — Pecados manuais (1) Cortezón, Daniel (1) Cortezón, Daniel — A vila asulagada (1) Cunqueiro, Álvaro (1) Cunqueiro, Álvaro — Merlín e familia (1) Curros Enríquez, Manuel (1) Dieste, Rafael (1) Docampo, Xabier (1) Domínguez, Adolfo (1) Fernández Ferreiro, Xosé (1) Fernández Ferreiro, Xosé — A morte de Frank González (1) Fernández Ferreiro, Xosé — Agosto de 36 (1) Fernández Ferreiro, Xosé — O minotauro (1) Fernández Naval, Francisco (1) Fernández Naval, Francisco — O bosque das antas (1) Fernández Paz, Agustín (1) Fernández Paz, Agustín — Contos por palabras (1) Ferreiro, Celso Emilio (1) Fole, Ánxel (1) Fonte, Ramiro (1) Fonte, Ramiro — Os leopardos da lúa (1) Forcadela, Manuel (1) Freixanes, Víctor F. (1) Freixanes, Víctor F. — A cidade dos Césares (1) Freixanes, Víctor F. — O enxoval da noiva (1) Freixanes, Víctor F. — O triángulo inscrito na circunferencia (1) García Teijeiro, Antonio (1) Gaspar, Silvia (1) Goldar, Xosefa (1) Gonsar, Camilo (1) Gonsar, Camilo — Cara a Times Square (1) González, Lola (1) Guede, Manuel (1) Guede, Manuel — Vésperas de Claudia (1) Heinze, Úrsula (1) Iglesias, Bieito (1) Ledo, Margarita (1) López Cuevillas, Florentino (1) Lorenzo Varela, Xesús (1) Lourenzo Tomé, Xosé (1) Lourenzo Tomé, Xosé — A cidade branca (1) María, Manuel (1) Martín, Paco (1) Martín, Paco — Agora un ceo de lama (1) Martín, Paco — As cousas de Ramón Lamote (1) Martín, Paco — Dende a muralla (1) Martín, Paco — No cadeixo (1) Martínez Oca, Xosé Manuel (1) Martínez Oca, Xosé Manuel — Un home no corral (1) Mayoral, Marina (1) Mella, Carlos (1) Méndez Ferrín, Xosé Luís (1) Méndez Ferrín, Xosé Luís — Arnoia, Arnoia (1) Méndez Ferrín, Xosé Luís — Arraianos (1) Méndez Ferrín, Xosé Luís — Bretaña, Esmeraldina (1) Méndez Ferrín, Xosé Luís — Percival e outras histórias (1) Menéndez, Luis (1) Menéndez, Luis — Toda a terra é dos homens (1) Miranda, Xosé (1) Miranda, Xosé — A biblioteca da iguana (1) Miranda, Xosé — Historia du paraugas azul (1) Moreno Márquez, María Victoria (1) Murado, Miguel Anxo (1) Murado, Miguel Anxo — Bestiario dos descontentos (1) Neira Cruz (1) Neira Vilas, Xosé (1) Ortega (1) Otero Pedrayo, Ramón (1) Otero, David (1) Panero, Carmen (1) Pena, Xosé Ramón (1) Pereira, Lois Xosé (1) Pérez Ballesteros, Xosé (1) Pérez Ballesteros, Xosé — Talego (1) Pexegueiro, Alfonso (1) Pondal, Eduardo (1) Queizán, María Xosé (1) Queizán, María Xosé — A orella no buraco (1) Queizán, María Xosé — Amor de tango (1) Queizán, Xosé María (1) Queizán, Xosé María — Amantia (1) Rábade Paredes, Xesus (1) Rábade Paredes, Xesús — A terra prometida (1) Raña, Román (1) Reigosa, Carlos (1) Reigosa, Carlos — Homes de tras da Corda (1) Reixa, Antón (1) Rey Ballesteros, Anxel (1) Rey Ballesteros, Anxel — Dos anxos e dos mortos (1) Rey Ballesteros, Anxel — Loaira (1) Ríos, Xulio (1) Risco, Antón (1) Risco, Antón — Hipogrifo (1) Risco, Vicente (1) Rivas, Manuel (1) Rivas, Manuel — En salvaxe compaña (1) Rivas, Manuel — Un millón de vacas (1) Riveiro Loureiro (1) Rodríguez Baixeras, Antonio (1) Rodríguez López, Antón (1) Rodríguez López, Antón — As reliquias (1) Rodríguez Morullo, Gonzalo (1) Rodríguez Morullo, Gonzalo — Nasce un árbore (1) Sánchez, Gloria (1) Seoane López, Luís (1) Suárez Abel, Miguel (1) Suárez Llanos, Camilo (1) Taibo, Xoán Ignacio (1) Tarrío Varela, Anxo (1) Tarrío Varela, Anxo — Literatura galega. Aportacións a unha historia crítica (1) Toro, Suso de (1) Toro, Suso de — Land Rover (1) Toro, Suso de — Polaroid (1) Toro, Suso de — Tic-Tac (1) Toro, Xelís de (1) Vázquez Freire, Miguel (1) Vázquez Freire, Miguel — Galería de esquecidos (1) Villar Janeiro, Helena (1) Yáñez, María (1)
Periódicos Citados de Língua Portuguesa  
Periódicos Citados de Língua Estrangeira Reseña — Madrid (1)
Instituições Mencionadas Prémio Nacional de Literatura (1) · Instituto da Lingua Galega (1) · CRTVG - Compañía de Radio Televisión de Galicia (1)

© Fundação Calouste Gulbenkian, 2006-2023