Home
Asociación Cultural O Facho (1) · Asociación Galega do Libro Infantil e Xuvenil (1) · Clube 33 (1) · Ediciones SM (1) · Edicións Xerais de Galicia (1) · Fiera dei Libri per Ragazzi (1) · Galaxia (1) · Obra Social da Caixa de Galicia (1) · Prémio Nacional de Literatura (1) · Universidade de Murcia (1)
[-] Fechar
Áreas Literatura Galega (1)
Géneros Lit. Infanto-juvenil (1)
Séculos Séc. XX (1)
Autores/Obras Estudadas em Língua Portuguesa  
Autores/Obras Estudadas em Língua Estrangeira  
Dados Literários  
Dados Literários Portugueses  
Dados Históricos, Sociais e Políticos Galiza (1) · Castela (1)
Dados Artísticos  
Dados de Análise Textual editora (1) · drama (1) · cultura (1)
Autores/Obras Citadas de Língua Portuguesa  
Autores/Obras Citadas de Língua Estrangeira Abeixón, Guillermo (1) Abella Chouciño, Xeluco (1) Acuña Palacios, J. (1) Acuña, J. (1) Acuña, J. — Agromar: farsa pra rapaces (1) Agrelo Hermo, X. (1) Agulla Pizcueta, Xaquín (1) Aleixandre, Marilar (1) Álvarez Núñez, Sabela (1) Babarro González, Xoán (1) Benavente, Xosé Ramón (1) Berg, Cristina (1) Bofill i Mates, Jaume (1) Boullosa, Palmira G. (1) Bravo Villasante, Carmen (1) Bravo Villasante, Carmen — «Corrientes de la literatura infantil» (1) Bravo Villasante, Carmen — Ensayos de literatura infantil (1) Bueno, Francisco (1) Cabana, Darío Xohán (1) Cacheda, Edelmira (1) Carballeira Cabana, Paula (1) Carballude, Pepe (1) Cartelle, Ramiro (1) Casares, Carlos (1) Casares, Carlos — A galiña azul (1) Casares, Carlos — As Laranxas máis laranxas de tódalas laranxas (1) Cobas Brenlla, X. (1) Correa Calderón, Evaristo (1) Correa Calderón, Evaristo — Margarida, a do sorriso da aurora (1) Cortizas Amado, Antón (1) Cubeiro, Suso (1) Cunqueiro, Álvaro (1) Díaz Valiño, Camilo (1) Díaz Valiño, Camilo — Un conto de guerra (1) Docampo, Xabier (1) Fernández Paz, Agustín (1) Fernández Paz, Agustín — «Entrevista» (1) Fernández Paz, Agustín — Contos por palabras (1) Fernández, Ana María (1) Fra, Urbano (1) Franco, Xesús (1) García Teijeiro, Antonio (1) García Vilariño, Andrés (1) Graña, Bernardino (1) Graña, Bernardino — O léon e o paxaro rebelde (1) Heinze, Úrsula (1) Heras Varela, Xosé María (1) Iglesias de Souza, Luís (1) Isorna, Fausto (1) López Domínguez, Xan (1) López Domínguez, Xan — Voces na lagoa do espatallo (1) López-Casanova, Arcadio (1) Lourenzo, Manuel (1) Lourenzo, Manuel — Viaxe ao país de ningures (1) Lueiro Rey, Manuel (1) Manuel, Ánxel (1) Marín, Xaquín (1) Martín, Paco (1) Martín, Paco — As cousas de Ramón Lamote (1) Mazaira (1) Méndez Ferrín, Xosé Luís (1) Miranda, Anisia (1) Moreno Márquez, María Victoria (1) Neira Vilas, Xosé (1) Neira Vilas, Xosé — Contos populares da provincia de Lugo (1) Neira Vilas, Xosé — Memorias dun neno labrego (1) Novoneyra, Uxío (1) Otero Fernández, David (1) Patiño Mancebo, Raimundo (1) Perozo, Xosé A. (1) Pisón, Xesús (1) Pita, Emilio (1) Pita, Emilio — Cantigas de nenos (1) Queizán, María Xosé (1) Reigosa, Carlos (1) Risco, Vicente (1) Rodari, Gianni (1) Rodari, Gianni — A Gramática da Fantasia (1) Rodríguez, Eliseo Alonso (1) Ruibal, Euloxio R. (1) Siro (1) Tarrío Varela, Anxo (1) Tarrío Varela, Anxo — «Risco entre a descolonización e o demo» (1) Tarrío Varela, Anxo — De letras e de signos (1) Torres, Xohana (1) Torres, Xohana — Polo mar van as sardiñas (1) Vázquez Freire, Miguel (1) Vázquez, Dora (1) Vázquez, Pura (1) Villar Janeiro, Helena (1) Yáñez, María (1)
Periódicos Citados de Língua Portuguesa  
Periódicos Citados de Língua Estrangeira Papeles de literatura infantil — A Corunha (1)

© Fundação Calouste Gulbenkian, 2006-2022