Home

 

Autor:=GONZALEZ GOMEZ, XESUS
Foram encontrados 6 registos

Aceder à cópia digital -  GONZÁLEZ GÓMEZ, Xesús
"[Recensão crítica a 'Remol das Travesías', de Luis González Tosar]" / Xesús González Gómez. In: Revista Colóquio/Letras. Recensões Críticas, n.º 113/114, Jan. 1990, p. 233-234.
Assuntos · Registo completo
Aceder à cópia digital -  GONZÁLEZ GÓMEZ, Xesús
"[Recensão crítica a 'O olho pecho e outras historias desagradables', de José Antonio Martínez]" / Xesús González Gómez. In: Revista Colóquio/Letras. Recensões Críticas, n.º 120, Abr. 1991, p. 234-235.
Assuntos · Registo completo
Aceder à cópia digital -  GONZÁLEZ GÓMEZ, Xesús
"[Recensão crítica a 'Diccionario de escritores en lingua galega', de Francisco Fernández del Riego]" / Xesús González Gómez. In: Revista Colóquio/Letras. Recensões Críticas, n.º 120, Abr. 1991, p. 235-236.
Assuntos · Registo completo
Aceder à cópia digital -  GONZÁLEZ GÓMEZ, Xesús
"[Recensão crítica a 'O relato breve. Escolma dunha década : 1980-1990', de Luís Alonso Girgado; 'Antoloxía do conto galego', de Luís Alonso Girgado]" / Xesús González Gómez. In: Revista Colóquio/Letras. Recensões Críticas, n.º 121/122, Jul. 1991, p. 280-281.
Assuntos · Registo completo
Aceder à cópia digital -  GONZÁLEZ GÓMEZ, Xesús
"[Recensão crítica a 'Antoloxía da literatura fantástica en língua galega', de Antón Risco]" / Xesús González Gómez. In: Revista Colóquio/Letras. Recensões Críticas, n.º 132/133, Abr. 1994, p. 282-283.
Assuntos · Registo completo
Aceder à cópia digital -  GONZÁLEZ GÓMEZ, Xesús
"[Recensão crítica a 'Eduardo Blanco-Amor (biografía), diante dun xuíz ausente', de Gonzalo Allegue]" / Xesús González Gómez. In: Revista Colóquio/Letras. Recensões Críticas, n.º 137/138, Jul. 1995, p. 257-259.
Assuntos · Registo completo

© Fundação Calouste Gulbenkian, 2006-2024