Home

 

Autor:=LOBATO, XURXO S.
Foram encontrados 9 registos

Aceder à cópia digital -  LOBATO, Xurxo S.
"Xosé Neira Vilas [foto]" / Xurxo S. Lobato. In: Contra o vento e marea / Helena González, Dolores Vilavedra. Ilustração, n.º 137/138, Jul. 1995, p. 159.
Aceder à cópia digital -  LOBATO, Xurxo S.
"Alfredo Conde [foto]" / Xurxo S. Lobato. In: A narrativa galega dos últimos anos / Víctor F. Freixanes. Ilustração, n.º 137/138, Jul. 1995, p. 182.
Aceder à cópia digital -  LOBATO, Xurxo S.
"Camilo Gonsar [foto]" / Xurxo S. Lobato. In: A narrativa galega dos últimos anos / Víctor F. Freixanes. Ilustração, n.º 137/138, Jul. 1995, p. 182.
Aceder à cópia digital -  LOBATO, Xurxo S.
"Carlos Reigosa [foto]" / Xurxo S. Lobato. In: A narrativa galega dos últimos anos / Víctor F. Freixanes. Ilustração, n.º 137/138, Jul. 1995, p. 183.
Aceder à cópia digital -  LOBATO, Xurxo S.
"Suso de Toro [foto]" / Xurxo S. Lobato. In: A narrativa galega dos últimos anos / Víctor F. Freixanes. Ilustração, n.º 137/138, Jul. 1995, p. 187.
Aceder à cópia digital -  LOBATO, Xurxo S.
"Manuel Rivas [foto]" / Xurxo S. Lobato. In: A narrativa galega dos últimos anos / Víctor F. Freixanes. Ilustração, n.º 137/138, Jul. 1995, p. 188.
Aceder à cópia digital -  LOBATO, Xurxo S.
"Agustín Fernández Paz [foto]" / Xurxo S. Lobato. In: A narrativa galega dos últimos anos / Víctor F. Freixanes. Ilustração, n.º 137/138, Jul. 1995, p. 189.
Aceder à cópia digital -  LOBATO, Xurxo S.
"Paco Martín [foto]" / Xurxo S. Lobato. In: A narrativa galega dos últimos anos / Víctor F. Freixanes. Ilustração, n.º 137/138, Jul. 1995, p. 189.
Aceder à cópia digital -  LOBATO, Xurxo S.
"Rafael Dieste [foto]" / Xurxo S. Lobato. In: Fragmentario heterodoxo sobre o teatro galego / Manuel Guede Oliva. Ilustração, n.º 137/138, Jul. 1995, p. 196.

© Fundação Calouste Gulbenkian, 2006-2023