Home

 

Dados de Análise Textual: =FICCAO e =NARRATIVA e =GALEGO
Foram encontrados 6 registos

Aceder à cópia digital -  GONZÁLEZ-MILLÁN, Xoán
"[Recensão crítica a 'Loaira', de Anxo Rei Ballesteros]" / Xoán González-Millán. In: Revista Colóquio/Letras. Recensões Críticas, n.º 137/138, Jul. 1995, p. 250-251.
Assuntos · Registo completo
Aceder à cópia digital -  MONTEAGUDO, Henrique
"Na procura da «Recendente Pantera» : os escritores galegos e a construcción da lingua literaria" / Henrique Monteagudo. In: Revista Colóquio/Letras. Ensaio, n.º 137/138, Jul. 1995, p. 51-64.
Resumo · Assuntos · Ilustrações · Registo completo
Aceder à cópia digital -  NICOLÁS RODRÍGUEZ, Ramón
"[Recensão crítica a 'Vidas senlleiras', de Darío Xohán Cabana]" / Ramón Nicolás Rodríguez. In: Revista Colóquio/Letras. Recensões Críticas, n.º 137/138, Jul. 1995, p. 249-250.
Assuntos · Registo completo
Aceder à cópia digital -  RODRÍGUEZ FER, Claudio
"Castelao, artista e político que fixo literatura" / Claudio Rodríguez Fer. In: Revista Colóquio/Letras. Ensaio, n.º 137/138, Jul. 1995, p. 115-132.
Resumo · Assuntos · Ilustrações · Registo completo
Aceder à cópia digital -  ROIG-RECHOU, Blanca-Ana
"A literatura infantil" / Blanca-Ana Roig-Rechou. In: Revista Colóquio/Letras. Notas e Comentários, n.º 137/138, Jul. 1995, p. 216-220.
Resumo · Assuntos · Registo completo
Aceder à cópia digital -  VÁZQUEZ CUESTA, Pilar
"Dez clasicos da literatura galega. Nota preliminar" / Pilar Vázquez Cuesta. In: Revista Colóquio/Letras. Editorial, n.º 139, Jan. 1996, p. 5-6.
Assuntos · Ilustrações · Registo completo

© Fundação Calouste Gulbenkian, 2006-2022