Home

 

Dados Literários: =GERACAO NOS (GALIZA)
Foram encontrados 10 registos

Aceder à cópia digital -  ÁLVAREZ, Eloísa
"[Recensão crítica a 'Literatura Gallega, in José María Borque, Historia de las Literaturas Hispánicas no Castellanas', de Pilar Vázquez Cuesta]" / Eloísa Álvarez. In: Revista Colóquio/Letras. Recensões Críticas, n.º 67, Maio 1982, p. 106-107.
Assuntos · Registo completo
Aceder à cópia digital -  CARBALLO CALERO, Ricardo
"Sobre as fontes literárias de «Os Velhos» de Castelao" / Ricardo Carballo Calero. In: Revista Colóquio/Letras. Notas e Comentários, n.º 64, Nov. 1981, p. 71-75.
Resumo · Assuntos · Registo completo
Aceder à cópia digital -  CASTRO, Pilar
"[Recensão crítica a 'Última fuxida a Harar', de Antón Avilés de Taramancos]" / Pilar Castro. In: Revista Colóquio/Letras. Recensões Críticas, n.º 137/138, Jul. 1995, p. 245-246.
Assuntos · Registo completo
Aceder à cópia digital -  FREIXANES, Víctor F.
"A narrativa galega dos últimos anos : «A Nova Fronteira»" / Víctor F. Freixanes. In: Revista Colóquio/Letras. Ensaio, n.º 137/138, Jul. 1995, p. 177-190.
Resumo · Assuntos · Ilustrações · Registo completo
Aceder à cópia digital -  GONZÁLEZ GÓMEZ, Xesús
"[Recensão crítica a 'O relato breve. Escolma dunha década : 1980-1990', de Luís Alonso Girgado; 'Antoloxía do conto galego', de Luís Alonso Girgado]" / Xesús González Gómez. In: Revista Colóquio/Letras. Recensões Críticas, n.º 121/122, Jul. 1991, p. 280-281.
Assuntos · Registo completo
Aceder à cópia digital -  GONZÁLEZ, Helena ; VILAVEDRA, Dolores
"Contra o vento e marea : a recuperación do discurso literario na posguerra" / Helena González, Dolores Vilavedra. In: Revista Colóquio/Letras. Ensaio, n.º 137/138, Jul. 1995, p. 149-161.
Resumo · Assuntos · Ilustrações · Registo completo
Aceder à cópia digital -  RÍOS PANISSE, M. C.
"Dos escritores do Rexurdimento ás Irmandades da Fala" / M. C. Ríos Panisse. In: Revista Colóquio/Letras. Ensaio, n.º 137/138, Jul. 1995, p. 65-80.
Resumo · Assuntos · Ilustrações · Registo completo
Aceder à cópia digital -  RODRÍGUEZ FER, Claudio
"[Recensão crítica a 'Antoloxia de poesia galega do posmodernismo aos novos', de Francisco Fernández del Riego]" / Claudio Rodríguez Fer. In: Revista Colóquio/Letras. Recensões Críticas, n.º 64, Nov. 1981, p. 106-108.
Assuntos · Registo completo
Aceder à cópia digital -  RODRÍGUEZ FER, Claudio
"[Recensão crítica a 'Vicente Risco', de Carlos Casares; 'Otero Pedrayo', de Carlos Casares]" / Claudio Rodríguez Fer. In: Revista Colóquio/Letras. Recensões Críticas, n.º 74, Jul. 1983, p. 104-105.
Assuntos · Registo completo
Aceder à cópia digital -  TARRÍO VARELA, Anxo
"A crítica literária" / Anxo Tarrío Varela. In: Revista Colóquio/Letras. Notas e Comentários, n.º 137/138, Jul. 1995, p. 212-215.
Resumo · Assuntos · Registo completo

© Fundação Calouste Gulbenkian, 2006-2024