Home

 

Dados Históricos, Sociais e Políticos: =BUENOS AIRES e =ARGENTINA e =GALIZA
Foram encontrados 4 registos

Aceder à cópia digital -  FERNÁNDEZ DEL RIEGO, Francisco
"Renacencia, no exilio e no interior, da cultura galega mutilada pola guerra civil" / Francisco Fernández del Riego. In: Revista Colóquio/Letras. Ensaio, n.º 137/138, Jul. 1995, p. 133-147.
Resumo · Assuntos · Ilustrações · Registo completo
Aceder à cópia digital -  GONZÁLEZ GÓMEZ, Xesús
"[Recensão crítica a 'Eduardo Blanco-Amor (biografía), diante dun xuíz ausente', de Gonzalo Allegue]" / Xesús González Gómez. In: Revista Colóquio/Letras. Recensões Críticas, n.º 137/138, Jul. 1995, p. 257-259.
Assuntos · Registo completo
Aceder à cópia digital -  GONZÁLEZ, Helena ; VILAVEDRA, Dolores
"Contra o vento e marea : a recuperación do discurso literario na posguerra" / Helena González, Dolores Vilavedra. In: Revista Colóquio/Letras. Ensaio, n.º 137/138, Jul. 1995, p. 149-161.
Resumo · Assuntos · Ilustrações · Registo completo
Aceder à cópia digital -  VÁZQUEZ CUESTA, Pilar
"Seoane" / Pilar Vázquez Cuesta. In: Revista Colóquio/Letras. Ensaio, n.º 139, Jan. 1996, p. 119-126.
Resumo · Assuntos · Ilustrações · Registo completo

© Fundação Calouste Gulbenkian, 2006-2024