Home

 

Periódicos Citados de Língua Estrangeira: =CUADERNOS DE ESTUDIOS GALLEGOS — SANTIAGO DE COMPOSTELA e =BOLETIN DA REAL ACADEMIA GALEGA — A CORUNHA
Foram encontrados 2 registos

Aceder à cópia digital -  BARREIRO BARREIRO, Xosé Luís
"O ensaio filosófico en Galicia" / Xosé Luís Barreiro Barreiro. In: Revista Colóquio/Letras. Notas e Comentários, n.º 137/138, Jul. 1995, p. 205-209.
Resumo · Assuntos · Registo completo
Aceder à cópia digital -  TARRÍO VARELA, Anxo
"A crítica literária" / Anxo Tarrío Varela. In: Revista Colóquio/Letras. Notas e Comentários, n.º 137/138, Jul. 1995, p. 212-215.
Resumo · Assuntos · Registo completo

© Fundação Calouste Gulbenkian, 2006-2023