Home
[-] Fechar
Áreas Teoria da Literatura (1) · Literatura Galega (1)
Géneros Poesia (1) · Ensaio (1)
Séculos Séc. XX (2)
Autores/Obras Estudadas em Língua Portuguesa  
Autores/Obras Estudadas em Língua Estrangeira  
Dados Literários etnologia (1) · estruturalismo (1) · estilística (Espanha) (1)
Dados Literários Portugueses  
Dados Históricos, Sociais e Políticos Galiza (1) · Franquismo (Espanha) (1) · Buenos Aires (1)
Dados Artísticos  
Autores/Obras Citadas de Língua Portuguesa  
Autores/Obras Citadas de Língua Estrangeira Lukács, Gyorgy (2) · Marx, Karl (2) · Alonso Montero, Xesús — Manifestos en verso en favor da poesía civil dos primeiros tempos da posguerra na Galicia da terre e na Galicia emigrante (1)
Periódicos Citados de Língua Portuguesa Mealibra — Viana do Castelo (1) · Colóquio/Letras — Lisboa (1)
Periódicos Citados de Língua Estrangeira Galeuzka — Buenos Aires (1) · Dorna — Santiago de Compostela (1) · Boletín galego de literatura — Santiago de Compostela (1)
Instituições Mencionadas Academia Galega (1) Akal Ediciones (1) Algalia (1) Antonio Ubago, editor (1) Anxel Casal (1) Castrelos (1) Ciencia Nueva (1) Consello da Cultura Galega (1) Deputación da Coruña (1) Deputación de Pontevedra (1) Ediciones Galicia (1) Ediciones Júcar (1) Ediciones Libertarias (1) Edicións do Cumio (1) Edicións Espiral Maior (1) Edicións Monterrey (1) Edicións Xerais de Galicia (1) Ediciós do Castro (1) Editorial Céltiga (1) Editorial Lar (1) Editorial Nós (1) Emecé Editores (1) Fondo de Cultura Económica (1) Fundación Caixa Galicia (1) Galaxia (1) Minerva (1) Prémio Literário Esquío (1) Prémio Literário O Facho (1) Sociedade Económica de Santiago (1) Sotelo Blanco (1) Taurus Ediciones (1) Xistral (1)

© Fundação Calouste Gulbenkian, 2006-2021