Home
Badiou, Alain (1) · Blanco-Amor, Eduardo (1) · Blanco-Amor, Eduardo — Farsas para títeres (1) · Blanco-Amor, Eduardo — Teatro prá xente (1) · Boileau, Nicolas (1) · Castelao, Alfonso (1) · Castelao, Alfonso — Os vellos non deben de namorarse (1) · Cunqueiro, Álvaro (1) · Cunqueiro, Álvaro — A noite vai coma un río (1) · Cunqueiro, Álvaro — O incerto señor Don Hamlet (1) · Dieste, Rafael (1) · Dieste, Rafael — A fiesta valdeira (1) · Fandiño, Antonio Bieito (1) · Fandiño, Antonio Bieito — A casamenteira (1) · Feixó de Araújo, Gabriel (1) · Feixó de Araújo, Gabriel — Estremés famoso sobre a pesca do río Miño (1) · Fernán-Vello, Miguel Anxo (1) · Gregory, Lady (1) · Iglesia, Francisco María de la (1) · Iglesia, Francisco María de la — A fonte do xuramento (1) · Lema, Xabier (1) · Lourenzo, Manuel (1) · Magán, Agustín (1) · Mariñas del Valle, Xenaro (1) · Mariñas del Valle, Xenaro — A revolta (1) · Murado, Miguel Anxo (1) · O'Casey, Sean (1) · Otero Pedrayo, Ramón (1) · Otero Pedrayo, Ramón — A lagarada (1) · Pazó, Candido (1) · Riveiro Loureiro, Manuel (1) · Ruibal, Euloxio R. (1) · Salgueiro, Roberto (1) · Salinas Rodríguez, Galo (1) · Salinas Rodríguez, Galo — Mamoria acerca dela dramática gallega. Causas de su poco desarollo e influencia que en el mismo puede ejercer el Regionalismo (1) · Sánchez Orriols, Xesús (1) · Santiago, Marcelino de (1) · Schiller, Friedrich von (1) · Synge, John (1) · Taxes, Francisco (1) · Vidal Bolaño, Roberto (1) · Yeats, W. B. (1)
[+] Abrir

© Fundação Calouste Gulbenkian, 2006-2024