Ficheiro de texto · Imprimir · Fechar
GONZÁLEZ GÓMEZ, Xesús
"[Recensão crítica a 'Antoloxía da literatura fantástica en língua galega', de Antón Risco]" / Xesús González Gómez. In: Revista Colóquio/Letras. Recensões Críticas, n.º 132/133, Abr. 1994, p. 282-283.

© Fundação Calouste Gulbenkian, 2006