Ficheiro de texto Imprimir Fechar
ROIG-RECHOU, Blanca-Ana
"A literatura infantil" / Blanca-Ana Roig-Rechou. In: Revista Colóquio/Letras. Notas e Comentários, n.º 137/138, Jul. 1995, p. 216-220.
Resumo: A literatura infantil galega.
Assuntos:
ÁreasLiteratura Galega
GénerosLit. Infanto-juvenil
SéculosSéc. XX
Dados Históricos, Sociais e Políticos Galiza Castela
Dados de Análise Textual infância cultura ensino oralidade social poesia narrativa drama literatura infantil prémio língua galego editora temática novela ficção ficção científica aventura viagem
Autores/Obras Citadas de Língua EstrangeiraCorrea Calderón, Evaristo Margarida, a do sorriso da aurora Díaz Valiño, Camilo Un conto de guerra Risco, Vicente Abeixón, Guillermo Agrelo Hermo, X. Rodríguez, Eliseo Alonso Babarro González, Xoán Berg, Cristina Cacheda, Edelmira Cartelle, Ramiro López-Casanova, Arcadio Lueiro Rey, Manuel Marín, Xaquín Moreno Márquez, María Victoria Vázquez, Pura Vázquez, Dora Patiño Mancebo, Raimundo Cunqueiro, Álvaro Abella Chouciño, Xeluco Álvarez Núñez, Sabela Cortizas Amado, Antón Docampo, Xabier Fernández, Ana María García Teijeiro, Antonio García Vilariño, Andrés Heinze, Úrsula Heras Varela, Xosé María Otero Fernández, David Perozo, Xosé A. Pisón, Xesús Ruibal, Euloxio R. Vázquez Freire, Miguel Villar Janeiro, Helena Carballude, Pepe Aleixandre, Marilar Novoneyra, Uxío Agulla Pizcueta, Xaquín Yáñez, María Queizán, María Xosé Méndez Ferrín, Xosé Luís Carballeira Cabana, Paula Franco, Xesús Bofill i Mates, Jaume Mazaira Cubeiro, Suso Fra, Urbano Isorna, Fausto Bueno, Francisco Manuel, Ánxel Benavente, Xosé Ramón Cabana, Darío Xohán Boullosa, Palmira G. Cobas Brenlla, X. Iglesias de Souza, Luís Miranda, Anisia Reigosa, Carlos Neira Vilas, Xosé Memorias dun neno labrego Neira Vilas, Xosé Contos populares da provincia de Lugo Acuña, J. Agromar: farsa pra rapaces Pita, Emilio Cantigas de nenos Graña, Bernardino O léon e o paxaro rebelde Torres, Xohana Polo mar van as sardiñas Casares, Carlos A galiña azul Lourenzo, Manuel Viaxe ao país de ningures Casares, Carlos As Laranxas máis laranxas de tódalas laranxas Martín, Paco As cousas de Ramón Lamote Fernández Paz, Agustín Contos por palabras López Domínguez, Xan Voces na lagoa do espatallo Rodari, Gianni A Gramática da Fantasia Bravo Villasante, Carmen Ensayos de literatura infantil Tarrío Varela, Anxo De letras e de signos Tarrío Varela, Anxo «Risco entre a descolonización e o demo» Fernández Paz, Agustín «Entrevista» Bravo Villasante, Carmen «Corrientes de la literatura infantil» Acuña Palacios, J. Siro
Periódicos Citados de Língua EstrangeiraPapeles de literatura infantil A Corunha
Instituições MencionadasGalaxia Galiza Universidade de Murcia Espanha Edicións Xerais de Galicia Vigo Prémio Nacional de Literatura Espanha Asociación Cultural O Facho A Corunha Asociación Galega do Libro Infantil e Xuvenil Santiago da Compostela Prémio Internacional de Bratislava Prémio Lazarillo de Tormes Espanha Fiera dei Libri per Ragazzi Bolonha Clube 33 Santiago de Compostela Obra Social da Caixa de Galicia UNICEF Ediciones SM México

Fundação Calouste Gulbenkian, 2006