Ficheiro de texto · Imprimir · Fechar
MONNER SANS, Ana
"De aventuras, azares, amores y taumaturgias : la subversión genérica como estrategia narrativa en «Todos los nombres»" / Ana Monner Sans. In: Revista Colóquio/Letras. Ensaio, n.º 151/152, Jan. 1999, p. 441-452.
Resumo: Diferentes perspectivas de leitura de 'Todos os Nomes', de José Saramago: romance de aventuras, de amor cavalheiresco, policial e de temas filosóficos. 'Todos os Nomes' e 'Bartebly', de Melville: pontos de contacto e diferenças.

© Fundação Calouste Gulbenkian, 2006